Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus maaliskuu 2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Trendit

- Työttömyys nousi edelleen; työttömiä työnhakijoita reilut 3 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
- Lomautettujen määrä kasvoi 440:llä viime vuoden maaliskuusta
- Uusien avoimien työpaikkojen määrä työvoimatoimistossa laski vuoden takaisesta 650:llä
- Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita 860 enemmän kuin vuosi sitten
- Yli vuoden työttömänä olleita 940 enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa
- Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 500 työnhakijaa vähemmän kuin vuosi sitten

Työnhakijat

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli maaliskuun lopussa 13,4 %. Vuosi sitten prosenttiosuus oli 2,0 prosenttiyksikköä pienempi eli 11,4 %. Koko maassa osuus nousi 1,5 prosenttiyksikköä vuoden takaisesta 9,5 %:sta maaliskuun 11,0 %:iin.

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa 24 397 työtöntä työn­hakijaa, mikä on 3 840 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Myös helmikuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä nousi hieman eli 31 hakijalla. Työttömistä TE-toimistoon henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli maaliskuun lopussa 2 314. Helmikuuhun verrattuna määrä laski 11:llä. Vuoden takaisesta lo­mautettujen määrä nousi 440:llä. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli 213 (taulukko 2).

Erillisen ryhmä­lomautusseurannan (vähintään 10 hengen lomautukset) perusteella lomautuksia oli maaliskuun lopun laskentapäivänä voimassa 479. Ryhmälomautettujen määrä laski 82:lla helmikuun loppuun verrattuna ja 28:lla vuoden takaisesta tilanteesta, jolloin ryhmälomautettuja oli 507. Ennakkoilmoituksissa olevia laskentapäivän jälkeen mahdollisesti alkavia lomautuksia ilmoitettiin maaliskuun lopussa 22.

Avoimet työpaikat

TE-toimistossa oli maaliskuussa avoinna kaikkiaan 5 851 työpaikkaa, joista uusia paikkoja oli 2 649. Uusia työpaikkoja oli 651 vähemmän kuin vuosi sitten. Työpaikoista täyttyi maaliskuun aikana 3035 ja näistä TE-toimiston hakijoilla 397 (taulukko 1).

Maaliskuun lopussa avoinna oli 3 222 työpaikkaa, mikä oli 408 vähemmän kuin vuosi sitten. Työvoiman kysyntä nousi viime vuoden maaliskuusta terveydenhuolto- ja sosiaalialan, hallinto-, toimisto- ja tietotekniikka-alan sekä teollisuus- ja varastoalan tehtävissä. Ammattiryhmittäin avoinna oli määrällisesti eniten palvelualan (866), kaupallisen alan (604), terveydenhuolto- ja sosiaalialan (487) sekä teollisuus- ja varastoalan (419) paikkoja (taulukot 1 ja 4).

Työttömyyden rakenne

Työttömistä työnhakijoista oli naisia 9 215, mikä on 62 vähemmän kuin helmikuun lopussa. Naisia oli työttömänä 1 376 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Miehiä oli maaliskuun lopussa työttömänä 15 182. Miesten työttömyys nousi helmikuusta 93:lla ja vuoden takaisesta tilanteesta 2 464 työnhakijalla (taulukko 2).

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 952, mikä on 861 enemmän kuin vuosi sitten. Helmikuusta nuorten työttömien määrä nousi  97:llä. Pohjois-Pohjanmaalla nuorten osuus työttömistä työnhakijoista oli 16,2 %. Koko maassa prosenttiosuus oli matalampi eli 12,9 %. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 7 590 eli 46 vähemmän kuin helmikuun lopussa. Vuoden 2012 maaliskuuhun verrattuna yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi 932 työnhakijalla (taulukko 2).

Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 5 138, mikä on 21,1 % työttömistä työn­hakijoista. Koko maassa pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi eli 23,8 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä nousi helmikuun lopusta 89 työnhakijalla. Vuoden 2012 maaliskuuhun verrattuna pitkäaikais­työttömyys nousi Pohjois-Pohjanmaalla 944:llä ja koko maan tasolla yhteensä 9 528 hakijalla.

Pohjois-Pohjanmaalla työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 961. Määrä on 317 enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. EU-maiden kansalaisia ulkomaalaisista työttömistä oli 205. Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (2 737) oli maaliskuussa 35,1 %.

Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys nousi edellisen vuoden maaliskuuhun verrattuna kaikissa ryhmissä. Eniten työttömyys nousi teollisuustöiden, tieteellisen-, teknisen- ja taiteellisen työn sekä hallinto-, toimisto- ja it-alan työn aloilla. Yksittäisistä ammattialoista työttömyys nousi muita enemmän (+ 518) konepaja- ja rakennusmetallialalla sekä tekniikan alalla (+ 385), (taulukko 4).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski maaliskuussa 15:ssä Pohjois-Pohjanmaan kunnassa ja nousi 12 kunnassa. Työttömyysaste oli maaliskuun lopussa alle 10 % neljässä kunnassa eli Reisjärvellä 5,9 %, Kalajoella 9,2 %, Haapajärvellä 9,6 % ja Limingassa 9,9 %. Osuus oli 10-15 % kahdessakymmenessäkahdessa kunnassa. Korkeimmat työttömyysasteet olivat maaliskuun lopussa Taivalkoskella 16,5 %, Iissä 16,4 % ja Pudasjärvellä 16,2 % (taulukko 3). Oulun kaupungin työttömyysaste oli 14,8 %.

Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli maaliskuun lopussa 9 202 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (2 144), valmennuksessa (12), työllistettynä/työ-harjoittelussa (2 925), työ- ja koulutus­kokeiluissa (764) ja muissa palveluissa (3 357) olevat työnhakijat. Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä laski viime vuoden maaliskuusta 504 hakijalla.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) oli maaliskuun lopussa 27,4 % ja vuosi sitten 32,1 %. Koko maassa aktivointiaste oli maaliskuun lopussa 27,1 % ja vuosi sitten 31,8 %.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri -vastuualue: johtaja Leila Helaakoski, p. 0295 038 051, 044 436 8001
Strategiayksikkö: yksikön päällikkö Riitta Ilola, p. 0295 038 224, 044 436 8220
Strategiayksikkö: tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), p. 0295 038 235, 050 390 2364

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto:
Johtaja   Maire Mäki, p. 0295 038 102, 044 436 8200
Palvelujohtajat:  
Mari Tuomikoski (Osaaminen ja kehittämispalvelut), p. 0295 038 143, 044 436 8211
Pirjo Juntunen (Työnvälitys ja yrityspalvelut), p. 0295 056 596, 050 396 2306
Marita Rimpeläinen-Karvonen (Tuetun työllistymisen palvelut), p. 0295 056 713, 050 396 2325


Regional information