Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pohjois-Pohjanmaan jokien virtaamat keskimääräistä pienemmät syys-lokakuussa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois‑Pohjanmaan jokien virtaamat ovat pysyneet tavanomaista pienempinä syyskuun ja lokakuun alun välisenä ajanjaksona. Viime viikkojen sateet ovat pääasiassa imeytyneet kuivaan maaperään eivätkä ole nostaneet merkittävästi jokien virtaamia.

Virtaamat olivat syyskuussa Kalajoella 41 %, Pyhäjoessa 31 %, Siikajoessa 33 %, Oulujoen Merikoskessa 68 %, Kiiminkijoella 45 %, Iijoella 40 % ja Kuivajoella 17 % ajankohdan pitkänajan keskiarvosta. Virtaamat ovat pysyneet tavanomaista pienempinä myös lokakuun alussa. Yhtä vähän vettä virtasi pääosassa alueen jokivesistöjä viimeksi syksyllä 2006.

Alueella mitattava maakosteuden vajaus on huomattavan suuri, eli maaperä on kuiva ja varastoi sadevettä. Tasainen lyhytkestoinen vesisade imeytyy maaperään eivätkä valumat näin ollen kasva. Mahdolliset rankkasateet tai useamman vuorokauden yhtäjaksoiset sateet voivat kuitenkin muuttaa tilannetta.

Kuivatuksen piirissä olevilla alavilla alueilla vähäsateinen alkusyksy on lisäksi aiheuttanut happamuuden syntymistä maaperään. Jokilaaksojen säätöojitusalueilla säätöjä olisi syytä pitää kiinni. Näin veden varastoimisen avulla voidaan happamien sulfaattimaiden aiheuttamia vesistöhaittoja lieventää valumien mahdollisesti kasvaessa.

Vesitilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi_ja_meri/Vesitilanne_ja_ennusteet/Vesistoennusteet_vesistoalueittain(17102)

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)

Ympäristöinsinööri Miikka Annunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 186 3048 (Pyhäjoki ja eteläisemmät joet)

Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)

Ylitarkastaja Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 520 3674 (happamuus- ja vedenlaatuasiat)

 


Regional information