Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys väheni 1 450:llä vuoden takaisesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömyys laski huhtikuussa Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli huhtikuun lopussa lomautetut mukaan lukien hieman alle 25 200 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 450:llä (-5,4 %). Työttömyys laski huhtikuussa, mutta suhteellisesti hieman vähemmän kuin maaliskuussa. Pitkäaikaistyöttömyys laski edelleen vilkkaammin kuin kokonaistyöttömyys ja yli 50-vuotiaiden työttömyys jatkoi laskuaan. Työttömyyden lasku koski miehiä (-7,0 %) enemmän kuin naisia (-3,3 %). Lomautettujen määrä laski ja aktiivitoimissa oli työnhakijoita enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen huhtikuun työllisyyskatsauksesta.   

Lomautettuna oli huhtikuun lopussa 1 485 henkilöä, mikä on noin 415 vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä laski myös maaliskuusta (-235). Lyhennetyllä työviikolla työskenteli 500 työntekijää. Määrä oli hieman pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Toukokuun alussa TE-toimistoon tuli työnantajilta yksi yhteensä 20 henkilöä koskeva ennakkoilmoitus uusista alkavista lomautuksista Raahen seudulla.

Huhtikuussa alle 25-vuotiaiden työttömyys laski, mutta ei niin paljon kuin maaliskuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 4 100, mikä on 230 (-5,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 85 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden tilanne koheni entisestä ja heitä oli nyt työttömänä työnhakijana 8 000, mikä on 430 henkilöä ja 5,1 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Maaliskuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä 290:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli huhtikuun lopussa 7 800. Määrä laski maaliskuusta noin 70 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 600 henkilöä matalampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyys väheni miehillä enemmän kuin naisilla. Miesten määrä laski edellisestä vuodesta noin 400:lla (-8,1 %) ja naisten määrä 200:lla (-5,8 %). Pitkäaikaistyöttömyyden lasku hiljeni, sillä muutosprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt -7,2 %, kun se kuukausi sitten oli -8,3 %.

Huhtikuun aikana uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa 3 020

Huhtikuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 7 010 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 020 ja niiden määrä laski vuoden takaisesta hieman eli 30:llä. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana 510. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen noin 3 620 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten eli 695 paikkaa avattiin palvelu- ja myyntityöntekijöille. Seuraavaksi eniten tuli tarjolle työpaikkoja erityisasiantuntijoille (650), asiantuntijoille (590) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (440). Lisäksi avattiin mm. 295 paikkaa muille työntekijöille, 210 paikkaa prosessi- ja kuljetustyöntekijöille, 80 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 40 paikkaa maa- ja metsätalouteen, 20 paikkaa johtajille sekä noin 10 paikkaa ammatteihin luokittelemattomille hakijoille.

TE-palveluissa yhteensä lähes 9 700 työnhakijaa

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli huhtikuun lopussa 9 670 työnhakijaa. Määrä laski maaliskuusta 20:llä. Viime vuoden huhtikuuhun verrattuna palveluissa oli nyt 80 (+0,8 %) henkilöä enemmän. Omaehtoisesti opiskelevien ja työvoimakoulutuksessa olevien määrät kasvoivat eniten (yht. +350).  Vuorotteluvapaasijaisten määrä puolestaan laski muita palveluissa olevia selvästi enemmän (-200). Palveluissa olevien määrät olivat huhtikuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 350), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 150), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 680) ja työvoimakoulutuksessa (1 250) olevilla. Työttömien aktivointiaste (27,8 %) nousi viime vuoden huhtikuusta (26,5 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski 25 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli huhtikuun lopussa 13,5 %. Työttömyysaste laski vuoden takaisesta 25:ssä alueen kunnassa, mutta Reisjärvellä, Pudasjärvellä, Lumijoella, Limingassa ja Siikalatvalla työttömyysaste nousi hieman. Maaliskuusta huhtikuuhun työttömyysaste laski 24 kunnassa ja oli huhtikuussa alle 10 prosenttia yhdeksässä kunnassa. Matalimmat asteet olivat Merijärvellä (8,5 %), Limingassa (8,6 %), Reisjärvellä (8,7 %) ja Kalajoella (8,8 %). Korkeimmat työttömyysasteet kuun lopussa olivat edelleenTaivalkoskella (17,5 %), Pudasjärvellä (17,0 %), Iissä (15,8 %), Vaalassa (15,4 %) ja Oulussa (15,2 %).

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus):
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Vs. Johtaja Mari Tuomikoski, 0295 056 801
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Vs. Palvelujohtaja Tarja Jokimäki, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 595
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 20.06.2017


Regional information