Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Pohjanmaalla työttömyys aleni enemmän kuin huhtikuussa (Pohjois-Pohjanmaa)

Työttömyys laski toukokuussa Ahvenanmaata lukuun ottamatta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli toukokuun lopussa lomautetut mukaan lukien hieman alle 24 000 työtöntä työnhakijaa ja työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 1 520:llä (-6 %). Työttömyys laski toukokuussa suhteellisesti hieman enemmän kuin huhtikuussa. Pitkäaikaistyöttömyys laski edelleen vilkkaammin kuin kokonaistyöttömyys ja myös alle 25-vuotiaiden sekä yli 50-vuotiaiden työttömyys laski vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden lasku koski miehiä (-8,2 %) enemmän kuin naisia (-3,2 %). Lomautettujen määrässä tapahtui huomattavaa vähennystä (-24,7 %) edellisvuodesta. Aktiivitoimissa olevien määrä väheni hieman. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toukokuun työllisyyskatsauksesta.                       

Lomautettuna oli toukokuun lopussa 1 100 henkilöä, mikä on noin 360 vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautettujen määrä laski myös huhtikuusta (-380). Lyhennetyllä työviikolla työskentelevien määrä oli lähes sama kuin vuosi sitten. Kesäkuun alussa TE-toimistoon tuli työnantajilta kaksi yhteensä 60 henkilöä koskevaa ennakkoilmoitusta uusista alkavista lomautuksista Oulun ja Raahen seuduilla.

Toukokuussa alle 25-vuotiaiden työttömyys laski noin 280:llä edellisvuodesta. Nuoria työttömiä oli nyt 3 900, mikä on 6,6 % vähemmän kuin vuosi sitten. Huhtikuuhun verrattuna nuorten työttömyys laski 200 henkilöllä. Yli 50-vuotiaiden tilanne koheni myös ja heitä oli nyt työttömänä työnhakijana 7 600, mikä on 400 henkilöä ja 4,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Huhtikuun lopusta työttömyys laski tässä ikäryhmässä lähes 400:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli toukokuun lopussa 7 700. Määrä laski huhtikuusta noin 60 henkilöllä. Pitkään työttömänä olleita oli hieman yli 900 vähemmän kuin vuosi sitten. Toukokuussa pitkäaikaistyöttömyys väheni naisilla hieman enemmän kuin miehillä. Naisten määrä laski edellisestä vuodesta noin 400:lla (-11,3 %) ja miesten määrä noin 500:lla (-10,2 %). Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen vuoden takaiseen verrattuna oli -10,7 %, mutta kuukauden takaiseen verrattuna tilanne oli suunnilleen sama (-0,7 %).

Toukokuun aikana uusia työpaikkoja avattiin TE-toimistossa 3 500

Toukokuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 7 600 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 3 490 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta lähes 900:lla. Työpaikkoja täyttyi kuukauden aikana 940. Kuukauden lopussa haettavana oli edelleen noin 3 000 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Eniten eli 810 paikkaa avattiin palvelu- ja myyntityöntekijöille. Seuraavaksi eniten työpaikkoja tuli tarjolle asiantuntijoille (650), erityisasiantuntijoille (605) sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (560). Lisäksi avattiin mm. 450 paikkaa muille työntekijöille, 240 paikkaa prosessi- ja kuljetustyöntekijöille, 100 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin, 25 paikkaa maa- ja metsätalouteen, 20 paikkaa johtajille sekä noin 20 paikkaa ammatteihin luokittelemattomien ammattiryhmään.

TE-palveluissa yhteensä noin 9 500 työnhakijaa

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli toukokuun lopussa 9 530 työnhakijaa, mikä on noin 140 vähemmän kuin huhtikuussa. Viime vuoden toukokuuhun verrattuna näissä palveluissa olevien määrä väheni noin 50:llä. Omaehtoisesti opiskelevien, työvoimakoulutuksessa olevien ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta (yhteensä +371).  Vuorottelu-vapaasijaisuudet vähenivät muita palveluissa olevia selvästi enemmän (-213). Samoin vähennystä tapahtui valmennuksessa, kokeilussa sekä työllistettynä tai työharjoittelussa olevien määrässä (yhteensä -210) edellis-vuodesta. Palveluissa olevien määrät olivat toukokuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (3 130), kuntouttavassa työtoiminnassa (2 130), työllistettynä tai työharjoittelussa (1780) sekä työvoimakoulutuksessa (1 280). Työttömien aktivointiaste (28,5 %) nousi viime vuoden toukokuusta (27,4 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta laski 25 kunnassa edellisvuodesta

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli toukokuun lopussa 12,8 %. Työttömyysaste laski vuoden takaisesta lähes kaikissa alueen kunnissa. Reisjärvellä ja Pyhännällä työttömyysaste nousi hieman edellisvuodesta kun taas Siikalatvalla tilanne pysyi samana. Huhtikuusta toukokuuhun työttömyysaste laski kaikissa muissa kunnissa paitsi Kärsämäellä, Pyhännällä, Reisjärvellä ja Taivalkoskella. Kuusamossa tilanne pysyi samana huhtikuuhun verrattuna. Työttömyysaste oli toukokuussa 12 kunnassa alle 10 %. Matalimmat työttömyysasteet olivat Merijärvellä (7,5 %), Limingassa (7,9 %), Kalajoella (8,0 %) sekä Lumijoella ja Siikajoella (molemmissa 8,8 %). Korkeimmat työttömyysasteet kuun lopussa olivat Taivalkoskella (17,9 %), Vaalassa (15,3 %), Pudasjärvellä (15,0 %), Oulussa (14,7 %), Iissä (14,6 %) ja Kuusamossa (13,1).

Katsaus kokonaisuudessaan >>

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjois-pohjanmaa.aspx  

Pohjois-Pohjanmaan työmarkkinatietoa ELY-keskus.fi:ssä

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tilastokeskuksen ja TEM:n yhteisjulkistus löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:


Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Johtaja Petri Keränen, 0295 026 727, 0400 197 187
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Suunnittelija Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):

Johtaja Maire Mäki, 0295 056 800
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut, 0295 056 596
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut, 0295 056 713
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut, 0295 056 801
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Työllisyyskatsausten ja tilastojen julkistamispäivät vuonna 2017 (tem.fi)

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 25.07.2017


Regional information