Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Karjalan vienti vetää ja TeamFinland yhteistyöllä avataan markkinamahdollisuuksia maailmalle (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan vienti on hyvässä kasvuvireessä. Uusia avauksia kansainvälistymiseen kuitenkin tarvitaan ja näissä tavoitteissa TeamFinland -palvelut tukevat yrityksiä. Suomalaisen biotalousosaamisen vientiin haetaan uutta potkua yhteistyöllä Kanadan markkinoiden avaamisessa. Pohjoiskarjalaisella osaamisella on kysyntää Kanadan markkinoilla.

Pohjois-Karjalan vienti hyvässä vedossa

Pohjois-Karjalan teollisuuden vienti oli hyvällä tasolla ja kehittyi positiivisesti vuonna 2016. Maakunnan kokonaisviennin arvo oli 1190,2 miljoonaa euroa. Kasvua oli edelliseen vertailuvuoteen 3,6 % (1149 miljoonaa euroa 2013). Tiedot ilmenevät Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vientiä harjoittaville yrityksille keväällä 2017 tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi noin 90 merkittävintä alueen vientiyritystä. Vastaajien määrä oli aiempien vuosien tasolla.

Positiivisen kehityksen mahdollisti metalli- ja metsäteollisuuden viennin myönteinen kehitys. Pääosa kasvusta syntyi metalliteollisuudesta, jonka vienti kasvoi miltei 23,5 %. Metsäteollisuuden vienti kasvoi lähes 2% vuonna 2016. Valtakunnallisesti vienti laski 4% vuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen. Koko maan viennin arvo oli viime vuonna 51,8 miljardia euroa (Tullihallituksen tilastoyksikkö 20.3.2017). Pohjoiskarjalaista yrityksistä 44% uskoi viennin kasvuun (52% v. 2013). Maakunnan vienti on edelleen voimakkaasti keskittynyttä. Viennistä noin 76 % tekee 10 suurinta vientiyritystä. Uusia vientimaita aikoi kartoittaa noin kolmannes vastanneista yrityksistä.  Suosituimpia kohdealueita olivat Ruotsi ja Norja, Saksa sekä kaukaisemmista markkinoista Kanada.

Kanadan markkinoita avataan laajalla yhteistyöllä

Pohjois-Karjalassa on tehty pitkään suunnitelmallista eri toimijoiden välistä yhteistyötä Kanadaan liittyvien markkinamahdollisuuksien selvittämiseksi yrityksille ja opetusvientitoimijoille. Pohjatyötä on tehty eri toimijoiden yhteistyönä monissa biotalouteen liittyvissä hankkeissa. Tämä työ konkretisoituu tänä keväänä kanadalaisen yritysvaltuuskunnan saapuessa vierailulle Pohjois-Karjalaan. Vierailun valmistelussa ovat vahvasti mukana Finpron ja Suomen Kanadan suurlähetystön lisäksi mm. Pohjois-Karjalan vahvat paikalliset biotalousosaajat: Karelia-amk, Joensuun Tiedepuisto ja Luke. Vierailun tavoitteena on herättää kanadalaisten tietoisuus Pohjois-Karjalassa ja Suomessa olevasta metsäbiomassaan liittyvästä energiantuotanto- ja puunkorjuuosaamisesta. Kanadalaisten vierailun jatkona toteutetaan syksyllä ministeri Mykkäsen vetämänä suomalaisten yritysten vierailu Kanadaan.

Luke verkottuu vahvasti maailmalla

Kansainvälistyminen yhdessä asiakkaiden kanssa on ollut yksi Luonnonvarakeskuksen tärkeimpiä painopisteitä vuonna 2017. Normaalin kansainvälisen tutkimustyön lisäksi Luke on panostanut yritysten viennin edistämiseen ja konsultointiin Kanadassa, Aasiassa ja Venäjällä. Joensuun toimipaikasta kysytyintä osaamista on ollut metsävarojen inventointi, plantaasimetsien tuotannon kokonaisvaltainen mallinnus älykkäillä laskentasovelluksilla ja metsäbioenergian hankintaketjujen ja arvoverkkojen mallinnus.   

Lisätiedot:

Kanadalaisten vierailu: Aluepäällikkö Seppo Tossavainen- Finpro, Export Finland puh. 040 343 3377, [email protected], Kallanranta 11 - FI-70100 Kuopio

Pohjois-Karjalan vientiyrityskysely: Team-Finland koordinaattori Tapio Kinnunen/Pohjois-Karjalan ELY-keskus, Kauppakatu 40 B, 80101 Joensuu, puh. 0295 026 063, [email protected]

Luke: Johtava tutkija Lauri Sikanen,  p. 0295 322 464, [email protected], Yliopistokatu 6, 80100 JOENSUU

Joensuun seudun yritysvierailujen järjestelyt 6.6.-7.6.2017: Karelia-amk, kehittämisasiantuntija Ville Kuittinen p. 050 532 6131, [email protected]

Joensuun Tiedepuisto: kehityspäällikkö Timo Tahvanainen +358 50 443 2950, [email protected]


Regional information