Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämä vilkastumassa (Pohjois-Karjala)

Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kokonaistilanne on parantunut vuoden takaisesta ja tulevaisuuden suhteen näyttää vielä paremmalta. Myös maakunnan työllisyyskehityksen odotetaan kehittyvän parempaan suuntaan. Keski-Karjalan alueella työttömyyden määrä ja rakenne on jo nyt selvästi parempi verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Osana puolivuosittain tehtyä valtakunnallista alueelliset kehitysnäkymät -arviointia Pohjois-Karjalan alue- ja seututason toimijat[1] arvioivat maaliskuussa 2017 ELY-keskuksen johdolla 21. kerran elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymiä seuraavan 6 kuukauden ja vuoden tähtäimellä.

Elinkeinoelämän kehitysnäkymät ovat Pohjois-Karjalassa parantuneet aiemmasta. Teknologiateollisuuden lähiajan kehitysnäkymät ovat parantuneet oleellisesti. Venäjän taloudellisen alamäen taittuminen heijastuu matkailun vilkastumisena, myös vähittäiskaupan ja palveluiden kehitysnäkymät ovat viriämässä varovaisesti parempaan suuntaan. Bioenergian tehokas hyödyntäminen ja energiateknologian kehittäminen luovat uusia tilaisuuksia. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on viennin hyvän kehityksen jatkuminen ja voimistuminen. Myös sote-alalla ennakoidaan kotipalvelujen kasvua.

Joensuun seudun teollisuudessa ja palvelualalla on nähtävissä investointeja ja yritykset ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä. Myös rakentamisen odotetaan jatkuvan normaalia vilkkaampana. Keski-Karjalassa keskeisimmät vahvuudet ovat puu- ja metalliteollisuudessa sekä biotalous- ja hyvinvointialoilla. Yritysten tilauskannat ovat parantuneet ja yritysten kehittämis- ja investointihankkeiden määrä on kasvanut. Tämän seurauksena alueen työttömyys on parantunut selvästi, jopa pitkäaikaistyöttömien ja työttömien nuorten määrät ovat lähteneet laskuun. Pielisen Karjalassa leipomot ovat merkittäviä toimijoita kotimaan markkinoilla ja ne ovat avanneet myös vientitoimintaa. Biotuotetehtaiden rahoitusten varmistuminen toisi tuleville vuosille tarvetta merkittäviin rekrytointeihin.

Maatalouden tilanne on haasteellinen. Tuottajahintojen aleneminen jatkui jo kolmatta vuotta peräkkäin. Investoinnit maatiloilla ovat vähäisiä ja maidontuotanto laski maakunnassamme edelleen. Luonnonmukaisesti viljellyn pellon ala jatkaa kasvuaan ja luomutuotteiden kysyntä kaupoissa kasvaa. Puukauppa muodostui vuonna 2016 ennätysvilkkaaksi ja puun kysyntä näyttää jatkuvan alkuvuonna jopa viime vuotista vilkkaampana. Metsäteollisuuden isot investoinnit lähimaakuntiin lisäävät osaltaan uskoa metsätalouteen. Sahatavaran vienti on vetänyt hyvin ja sekä sellu- että vaneritehtaat käyvät täysillä.

Yritystoimintaan liittyvissä ympäristöasioissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suunnitteilla olevat bioenergialaitokset vaativat ympäristöluvat sekä YVA-menettelyn, osittain nämä luvat on jo myönnetty.

 

Pohjois-Karjala

Tilanne nyt verrattuna vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yritystoiminta

+

+

+

Työttömyyden määrä ja rakenne

0

+

+

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

 

 


[1] Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TE-toimisto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Finnvera Oyj:n Joensuun toimipiste, Pohjois-Karjalan kauppakamari, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Itä-Suomen yliopisto, Joensuun Tiedepuisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä sekä seudulliset elinkeinoyhtiöt (Josek Oy, Keti Oy ja Pikes Oy).

Lisätiedot: Ylijohtaja Ritva Saarelainen p. 0295 026 168, Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori Tapio Kinnunen p. 0295 026 063 ja suunnittelija Minna Keränen-Kultanen p. 0295 026 138.


Regional information