Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pohjois-Karjala mukana merkittävässä EU:n LIFE-rahaston rahoittamassa Freshabit hankkeessa 2016-2022 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Metsähallitus on tänään tiedottanut valtakunnallisesti merkittävästä Freshabit-hankkeesta, jolle EU:n LIFE-rahasto on myöntänyt rahoituksen vuosille 2016-2022. Rahoitus on Suomen EU-ajan merkittävimpiä ympäristön hoitoon ja parantamiseen kohdennettuja rahoituksia. Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa järvien, jokien, pienvesien ja niiden valuma-alueiden kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin.

Pohjois-Karjalassa hankkeessa on mukana Koitajoen osahanke. Lisäksi Pohjois-Karjala on mukana Etelä-Savon ELY-keskuksen vetämässä Puruveden osahankkeessa.

Koitajoen osahankkeessa painopiste on vesistön ja sen valuma-alueen tilan parantamisessa. Keskeisiä toimia ovat valuma-alue ja elinympäristökunnostukset. Hankkeessa osallistutaan lisäksi Ala-Koitajoella järvilohen kutualueiden kunnostukseen vesisammalten siirrolla ja Koitajoen planktonsiian kutualueiden kunnostukseen. Luonnon monimuotoisuutta lisätään ojitettujen soiden ja pienvesien kunnostuksilla. Osana Pohjois-Karjalan biosfäärialuetoimintaa hankkeessa haetaan uusia toimintamalleja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Lisäksi arvioidaan kunnostustoimien ja luonnonvarojen kestävän käytön vaikutuksia valuma-alueen ekosysteemipalveluihin. Hankkeessa käsitellään myös Ympäristön yhdennetyn seurannan Hietajärven alueella 1980-luvulta lähtien tuotettua ympäristötietoa, jonka perusteella arvioidaan mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueella ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia tulevina vuosina alueen ympäristön tilaan.

Koitajoen osahanke on valmisteltu pohjoiskarjalaisten toimijoiden tiiviinä yhteistyönä. Hankesuunnittelun vetäjänä on toiminut Pohjois-Karjalan ELY-keskus. Muut keskeiset tahot ovat metsähallituksen Itä-Suomen luontopalvelut (Lieksa), Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Suomen ympäristökeskus ja LUKE. Hankkeen käytännön toteutuksessa ovat lisäksi mukana mm. Ilomantsin kunta, keskeiset taloudelliset toimijat, kuten VAPO Oy, Tornator Oy ja Endomines Oy. Kohdealueittain on tarkoitus tehdä yhteistyötä paikallisten organisaatioiden, järjestöjen ja kansalaisten kanssa.

Puruveden osahankkeessa keskitytään Pohjois-Karjalan alueella erityisesti valuma-aluekunnostuksiin ja niiden kautta Puruveden tilan parantamiseen.

Lisätietoja Koitajoen osahankkeesta antaa ympäristöasiantuntija Hannu Luotonen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 200.

Lisätietoja Puruveden osahankkeesta Pohjois-Karjalan alueen osalta antaa johtava asiantuntija Paula Mononen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 204,
koko Puruveden osahankkeen osalta hydrobiologi Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 233.
[email protected]


Regional information