Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pohjavesitutkimuksia ja maastokäyntejä tehdään eteläisen Lapin pohjavesialueilla (Lappi)

Maastotyöt eteläisen Lapin pohjavesialueilla alkavat toukokuussa 2017. Maastotyöt liittyvät käynnissä olevaan Lapin pohjavesialueiden luokittelutyöhön, jossa kaikkien Lapin pohjavesialueiden luokitukset tarkistetaan.

Pohjavesitutkimukset alkavat 15.5.2017 Rovaniemen ja Tervolan alueilta ja etenevät kesän aikana Ylitorniolle ja Pelloon. Pohjavesitutkimusten tavoitteena on saada lisätietoja pohjavesialueiden soveltuvuudesta yhdyskunnan vedenhankintaan. Pohjavesitutkimukset sisältävät esimerkiksi maaperäkairauksia ja maatutkaluotauksia.  Maanomistajiin ollaan oltu yhteydessä ja heiltä on saatu suostumukset tutkimuksiin.

Varsinaisten pohjavesitutkimusten lisäksi kesäkaudella 2017 tehdään myös maastokäyntejä. Niiden avulla selvitetään mm. pohjavesialueiden geologisia piirteitä ja kartoitetaan niillä sijaitsevia lähteitä sekä lähteiden lajistoa. Maastossa kuljetaan jalan, eivätkä maastokäynnit aiheuta jälkiä ympäristöön. Maastokäyntejä tehdään Pellon, Rovaniemen, Tervolan, Tornion ja Ylitornion pohjavesialueilla.

Pohjavesialueiden luokittelusta säädetään laissa

Pohjavesialueiden rajauksesta ja luokittelusta säädetään vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) vastaavat pohjavesialueiden kartoituksesta ja luokituksesta sekä pohjavesialuetiedon ylläpidosta. Lain mukaan kaikkia aikaisemmin luokiteltuja pohjavesialueita tarkastellaan kuin ne määriteltäisiin ensimmäisen kerran. Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokitus perustuvat sekä pohjavesigeologisiin tekijöihin että pohjavesimuodostuman mahdolliseen vedenhankintakäyttöön.

Lisätietoja antavat:

Hydrogeologi Anu Rautiala puh. 0295 037 010 ja suunnittelija Anne Lindholm puh. 0295 037 021. Sähköpostitse [email protected]


Regional information