Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Översvämmningssituationen i Österbotten planar ut (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Ökningen av flödena i åarna på Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens område har avtagit. Om regnmängderna de närmaste dagarna förblir i samma storlek som det nu förutspås, kommer störstas delen av åarnas flödestoppar att inträffa under fredagen och i morgon lördag. Undantaget är närmast bara Kronoby å, där flödet väntas stiga under hela veckoslutet.

I reglerade sjöar och konstgjorda sjöar har de stigande vattenstånden avtagit och delvis till och med avstannat helt, till följd av den ökade avtappningen. Vattenståndet i Kalajärvi konstgjorda sjö ligger ovanför den normala periodens övre gräns och sjöns vattenstånd stiger enligt prognosen ännu under några dagar. Områdets största sjöar; Lappajärvi, Lestijärvi och Ähtärinjärvi, fortsätter ännu att stiga under flera dagar och ligger klart högre än normalt.   

Isproppssituationen har varit lugn under kvällen på julannandag  och morgonen 27.12. Risk för isproppar finns fortfarande åtminstone i Kyro älvs övre lopp (Kihniänjoki och Seinäjoki ås gamla fåra). På grund av risken för isproppar och eventuella ändringar i avtappningar, dejourerar översvämningsorganisationen vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten även under inkommande veckoslut. 

Tilläggsuppgifter:

  • Kim Klemola ( Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten), tfn 0295 027 829
  • Tuuli Saari ( Österbotten och Södra Österbotten), tfn 0295 027 925

Regional information