Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Vattenföringen i åarna i Österbotten har ökat snabbt (NTM-centralen i Södra Österbotten)

6.12.2015 kl. 11.00

Nederbörden under fredag och lördag har gjort att vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten har stigit snabbt. Till exempel i Närpes å var vattenföringen på fredagen på nivån 33 m3/s och idag på självständighetsdagens morgon var vattenföringen redan över 100 m3/s, vilket motsvarar ett flöde som återkommer i genomsnitt en gång på tre år. I Lappfjärds å har vattenföringen stigit från nivån 40 m3/s till 90 m3/s, vilket motsvarar ett flöde som återkommer i genomsnitt vartannat år. Också Tjöck å och Malax å ligger på nivåer som motsvarar flöden som återkommer vartannat år. Vattenståndet och vattenföringen i de små åarna i Österbotten steg alltså exceptionellt snabbt under lördagen. Vattenföringen i åarna kommer att öka ännu idag, men enligt Översvämningscentrets prognos kommer det att ske långsammare än igår Hur läget utvecklas beror på nederbördsmängderna.

De senaste dagarnas regn märks också tydligt i Kyro älv. I övre loppet av älven har vattenföringen stigit snabbt, precis som i de små åarna. I nedre loppet av Kyro älv i Skatila (Korsholm) motsvarade vattenföringen i morse ett flöde som återkommer i genomsnitt en gång i året (170 m3/s). Under de närmaste dagarna kommer flödet i Kyro älv enligt prognoserna att motsvara ett flöde som återkommer vartannat år.

Även i Lappo å håller vattenföringen och vattenståndet på att stiga, men det har gått långsammare än i de sydligare åarna. I Liinamaa är vattenståndet i Lappo å på den nivå då flödesvatten rinner ut på låglänta åkrar.

Om nederbörden motsvarar prognoserna, bör det inte uppstå betydande översvämningsskador. Vatten kan dock rinna ut på åkrar på många platser. Eftersom marken är våt och de små fårorna fulla med vatten, skönjer man snabbt nederbördens påverkan på vattenståndet och vattenföringen i åarna i vårt område.

Tilläggsuppgifter:

  • Äldre ingenjör Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

 


Regional information