Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten har börjat minska (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Vattenföringen i åarna och älvarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten har börjat minska. Utvecklingen är samma i alla åar och älvar, även i Kyro älv och Lappo å. Längs åarna ligger fortsättningsvis hundratals hektar åkrar och skog under vatten. Om det regnar under de närmaste dagarna, kan det dock delvis leda till att vattnet kan börja stiga och vattenföringen öka.

Även i sjöarna håller översvämningssituationen på att lätta. Till exempel i Alajärvi och den konstgjorda sjön Kalajärvi har vattenståndet börjat sjunka. Även i Hirvijärvi, Vissavesi och Venetjärvi konstgjorda sjöar och i Seinäjärvi och Ähtärinjärvi har vattenståndet slutat att stiga. Mest stiger Lappajärvi, som nu är nästan 70 cm högre än genomsnittet för tidpunkten. Avtappningen från Lappajärvi kommer idag att höjas till 25 m3/s. Också Lestijärvi ser enligt prognoserna ut att stiga.

Från de konstgjorda sjöarna och de reglerade sjöarna avtappas nu exceptionellt mycket vatten. Översvämningsluckan är fortsättningsvis öppen i den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi i Närpes å (avtappningen från sjön är ca 9 m3/s). Från Kalajärvi i Kyro älv avtappas 15 m3/s och förbi Kalajärvi till den gamla fåran har man som mest avtappat 4 m3/s. Förbi Kyrkösjärvi avtappas 12 m3/s till den vattenfattiga fåran i Seinäjoki. I Perho å sker avtappningen från Venetjoki och Vissavesi konstgjorda sjöar enligt tillståndsvillkorens maximiavtappning och förbi den konstgjorda sjön Patana avtappas 8,5 m3/s till Perho ås gamla fåra.

På grund av den exceptionella avtappningen kommer översvämningsorganisationen i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten att ha jour även under nyårshelgen.

Tilläggsuppgifter från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten:

  • Tuuli Saari (Södra Österbotten och Österbotten), tfn 0295 027 925
  • Kristiina Kastman (Mellersta Österbotten), tfn 0295 038 344
  • Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962

 


Regional information