Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Issörjan bildar fortsättningsvis proppar i åarna i Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I de österbottniska åarna har det under början av januari förekommit betydligt mer problem med issörja och -proppar än vanligt. I början av veckan har isproppar bekämpats i Lestijoki, Perhonjoki och Esse å. Nya rapporter om issörja har kommit även från Kyro älv. Tills vidare har betydande skador på byggnader undvikits, men några strandbastur och förrådsbyggnader har tagit skada av vattnet. På många ställen ligger även skog, åkrar och gårdar under flödesvatten.

I Lestijoki har man bekämpat issörjan under flera dagar i Tornikoski och Hirvikoski i Toholampi. Situationen har lättat åtminstone tills vidare med hjälp av grävarbeten och sprängningar. En grävmaskin finns fortsättningsvis i reserv i området.

Problemen i Perho å försvårades under tisdagen, då en två meter hög ispropp bildades i Murikforsen i Kronoby. Under tisdagen grävdes en alternativ rutt för vattnet i forsen och flödesvattnet hotar inte längre bebyggelsen. Även i övre loppet av ån i Vetil har det rapporterats om problem p.g.a. issörjan. I Heikkilänkoski och Forsbackaforsen följer NTM-centralen upp situationen och inleder vid behov bekämpningsåtgärder.

Situationen i Esse å ser i huvudsak ut att lätta. Under början av veckan har gräv- och spräningsarbeten utförts i Pölsforsen, Maansforsen och Gersforsen. Alla platser där issörjan orsakat problem ligger i Pedersöre kommun. Idag onsdag har NTM-centralen varit tvungen att gräva i Pölsforsen.

Under tisdagen kom rapporter om att issörja bildas i Kyro älv i och nedanför Storkyro. NTM-centralen i Södra Österbotten följer läget och inleder vid behov bekämpningsåtgärder.

I vinter har det bildats issörja och -proppar på betydligt fler platser än det gjort på många år. På den bifogade kartan har man märkt ut de platser där det förekommit problem med issörja och som kommit till NTM-centralen i Södra Österbottens kännedom. Framför allt beror den rikliga issörjebildningen på att vattenföringen är stor för tidpunkten och det kalla vädret påskyndar isbildningen. Vattenföringen i de österbottniska åarna har under början av året varit dubbel så stor som genomsnittet för tidpunkten. Man hoppas att vattenföringen minskar och ett istäcke bildas och att situationen på så sätt underlättas.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:  

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794

 


Regional information