Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten informerar, juni 2017 (Österbotten)

Landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten har gett ut sitt informationsbrev för juni månad. Läs det här:

Landsbygdsenheten informerar, juni 2017


Regional information