Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

På Österbottens NTM-centrals område råder en stark tro på framtiden (NTM-centralen i Österbotten)

Trots konjunkturnedgången var år 2015 ett bra år för Österbottens NTM-centrals område. År 2015 beviljades området 90 miljoner euro för utveckling. Av denna summa gick 55 miljoner euro till landskapet Österbotten och 15 miljoner euro till landskapet Mellersta Österbotten. Utöver det finansierades landskapsöverskridande projekt med sammanlagt knappt 20 miljoner euro. Finansieringen var emellertid större år 2014, då den var ca 104 miljoner euro. Minskningen berodde i huvudsak på svårigheterna med att starta upp landsbygdsprogrammet samt mindre EU-medel.

Österbottens NTM-centrals område har alltjämt den lägsta arbetslösheten i landet, tack vare den vitala företagsverksamheten. Effektivt utnyttjande av 2015 års sysselsättningsanslag har också bidragit till att sysselsättningssituationen har kunnat skötas på ett bra sätt. När det gäller landsbygdsutvecklingen minskade finansieringen jämfört med år 2014. Orsaken till det var programperiodsskiftet och landsbygdsprogrammets fördröjda start.

I Tekes-finansiering för främjande av internationalisering och innovationer beviljades Österbottens NTM-centrals område sammanlagt ett så stort belopp som 13 miljoner euro, varav landskapet Österbottens andel var t.o.m. 12 miljoner. Till landskapet Mellersta Österbotten beviljades sammanlagt knappt en miljon euro i Tekes-finansiering. Av finansieringen gick 5,5 miljoner euro till forskning och 7,5 miljoner euro till produktutveckling. I forskningsfinansieringen syns särskilt det till INKA-programmet relaterade projektet Energy Lab i Vasa.

Ytterligare upplysningar: överdirektör Kaj Suomela, tfn 050 312 8650


Regional information