Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Betydande risk för isproppar i Österbotten (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Pressmeddelande 16.4.2013 kl. 21.00

Åarna och älvarna i Österbotten har fortsatt att stiga under tisdagen 16.4.2013. Vattenytorna har dock stigit en aning långsammare än på måndagen. Enligt Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens uppgifter har inga nya betydande isproppar bildats under dagen. Mindre isproppar har uppstått åtminstone i Lappfjärds å, Tjöck å, Kyro älv och Savonjoki (i Vimpeli). Risken för att det ska bildas isproppar är fortfarande stor, eftersom isen ställvis är exceptionellt tjock.

Enligt Finlands miljöcentrals översvämningsprognoser fortsätter vattenytorna i de österbottniska åarna och älvarna att stiga ännu under flera dagar. Enligt prognoserna är det mycket sannolikt att flödesvatten måste ledas ut på de invallade områdena åtminstone längs Kyro älv. Invallningsområdena längs Lappo å måste eventuellt också tas i bruk för att lagra flödesvatten. Med hjälp av invallningsområdena längs Kyro älv minskar översvämningsskadorna i synnerhet i Ilmajoki centrum och invallningsområdena längs Lappo å skyddar Lappo centrum. Under tisdagens lopp har ELY-centralen säkerställt att konstruktionerna i de invallade områdena fungerar. Beredskapsnivån utökas ytterligare i morgon onsdag. Det kan bli aktuellt att öppna flödesluckorna redan på onsdag och torsdag. ELY-centralen önskar att maskiner och annan egendom som kan drabbas av översvämningsskador transporteras bort från de invallade områdena.

I Södra Österbotten och Österbotten är det skäl att förbereda sig på översvämningar i synnerhet i de områden där det förekommit betydande översvämningsskador tidigare år. I värsta fall kan årets vårflöde till omfattningen motsvara översvämningen våren 1984 eller översvämningen hösten 2012.

Mer information

  • Ingenjör Kim Klemola, tfn 0295 027 829, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Översvämningschef, vattenresursenhetens chef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919, ELY-centralen i Södra Österbotten

Regional information