Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Avstängningen av farleden under bron vid Pojovikens västra sund i Raseborg förlängs med en vecka (Nyland)

Farleden under bron vid Pojovikens västra sund vid Hangövägen (riksväg 25) stängdes helt den 1 december 2016 på grund av broreparationerna. Man är tvungen skjuta upp öppningen av farleden med en vecka, det vill säga farleden öppnas följande gång den 13 mars 2017.

Broreparationerna inleddes 8/2016 och de genomförs i flera skeden. Fordon och fotgängare kan använda bron under hela tiden reparationerna pågår eftersom två körfält hålls öppna på bron.

Reparationerna slutförs senast 7/2017.

Bron över Pojovikens västra sund finns i Raseborg på riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä. Bron korsar Pojovikens västra sund. Bron har en klaffdel för farleden som går under den.


Ytterligare information:


Regional information