Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

I de österbottniska landskapen förutspås värre vårmenföre än genomsnittet (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten börjar menföret på vägarna vanligen i mars och varar i medeltal över två månader beroende på väderleksförhållandena. På våren är i medeltal 150 kilometer väg viktbegränsade. Viktbegränsningarna utfärdas enligt behov beroende på vårvädret och problemen som smältningen av vägstommen medför.

I Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten förutspås att det blir värre menföre än genomsnittet. Prognosen grundar sig på förvinterns väderleksförhållanden då grundvattenytan låg högt och vattnet frös till is i vägkonstruktionerna i och med den snabba tillfrysningen. Den milda vintern har redan nu orsakat ytmenföre på grusvägarna, då den mjuka vägytan stör trafiken.

Hur svårt menföret blir beror mycket på vårens väderleksförhållanden. En långsamt framskridande, kylig vår med soliga dagar och eventuell nattfrost betyder att menföret blir lindrigare. Kommer våren snabbt med regn och mulna dagar, blir menföret värre.

Belagda vägar har lidit av vinterns milda och regniga väder. Beläggningen har fått många skador och för de mest skadade avsnitten måste hastighetsbegränsningar eventuellt utfärdas.

Oberoende av viktbegränsningarna tillåts viktiga transporter med avsikt på samhällsfunktionerna såsom regelbundna bussturer, livsmedels-, mjölk-, slaktdjurs- och färskfodertransporter, transporter av uppvärmningsolja till trädgårdarna och växthusen samt transporter som förutsätts i avfallshanteringslagen. Även väg-, tele- och elverkens underhållsfordon får använda vägarna för uppgifter av larmkaraktär. För planering och genomföring av oundvikliga transporter rekommenderas samarbete med vägmyndigheterna.

Den lokala regionsansvariga har rätt att utfärda undantagslov för viktbegränsade vägar. Den som ansöker om undantagslov bör i ansökan motivera varför sökanden anser att transporten är oundviklig. Det skriftliga undantagslovet som den regionansvariga utfärdar bör alltid vara med under transporten.

Information om ärenden som gäller menföre ges av de lokala regionansvariga på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Uppgifter om gällande viktbegränsningar finns också på adress

www.trafikverket.fi

Mer information

  • Veijo Rajamäki
    Regionansvarig
    NTM-centralen i Södra Österbotten
    Tfn 0295 027 750

Regional information