Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

små och medelstora företags utvecklingsunderstöd  50 miljoner euro för förhindrande av coronavirussituationens nackdelar

Regeringen har förberett ett omfattande stödpaket till företag för att hindra nackdelarna av coronavirusepidemin. NTM-centralerna beviljas 50-miljoner euro för utvecklingsunderstöd till företagen. Med tilläggsfinansieringen stöds små- och medelstora företag, som har lidit av marknads-och produktionsstörningar förorsakade av coronaviruset. Tjänsten är användbar i hela landet.

Målsättningen är att starta ansökan av understöden vecka 13 via separat ansökningsanmälan på NTM-centralernas webbsidor.

Följ med NTM-centralernas uppdaterade webbsidor.

Mera information: