Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

SMF-företagsbarometern 2/2017: SMF-företagens framtidstro har förstärkts ytterligare

Företagarna i Finland, Finnvera Abp samt arbets- och näringsministeriet offentliggjorde resultaten av höstens SMF-barometer den 11 september 2017. SMF-barometern, som görs två gånger om året, beskriver små och medelstora företags utsikter ett år framåt. Resultaten baserar sig på svar från 4 700 företag.

Tron på bättre konjunkturer har ytterligare förstärkts inom hela SMF-sektorn sedan våren 2017. Hela 87 procent av de starkt tillväxtorienterade företagen tror att de ekonomiska konjunkturerna förbättras. Resultatet är bättre än i fjol höstas och på samma nivå som vid barometerundersökningen i våras.

Läs mera:


Regional information