Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Pk-yrityksille tarjolla uudet kehittämispalvelut ELY-keskuksissa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Yritysten kehittämispalvelut ovat uusia, pk-yritysten tarpeisiin luotuja palveluja, joilla tuetaan yritysten uudistumista, kasvua, kehittymistä, työllistämistä sekä innovaatioiden kaupallistamista. Palveluilla myös autetaan pk-yrityksiä varautumaan toimintaympäristöstä tai yrityksen sisäisistä tekijöistä johtuviin muutos- ja murrostilanteisiin.

Palvelut otettiin käyttöön 1.9.2014, niitä tarjoavat ELY-keskukset ja tuottavat kilpailutetut asiantuntijayritykset. Palvelut on kehitetty työ- ja elinkeinoministeriön johdolla, niistä on määritelty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) ja ne ovat yrityksille maksullisia. Palvelut ovat valtion tukemia ja yritysten maksuosuus jää pieneksi.

Juvalla järjestettiin 16.10. tiedotustilaisuus ELY-keskusten uusista yritysten kehittämispalveluista Juvan, Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seutujen yritysneuvojille. Paikalla oli lähes 50 yritysneuvontatyötä tekevää henkilöä koko Etelä-Savosta. Neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Heikkinen työ- ja elinkeinoministeriöstä avasi uusien yritysten kehittämispalveluiden saloja yritysten neuvontatyötä tekeville. Heillä tuleekin jatkossa olemaan suuri rooli yritysten neuvomisessa ja ohjaamisessa palveluiden pariin.

Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat pk-yrityksille hyvät eväät eteenpäin

Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille. Palveluissa ei ole toimialakohtaisia rajoitteita.

Kehittämispalvelut sisältävät liiketoiminnan analyysi- ja konsultointipalveluja sekä yritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamisen koulutuspalveluja. Palvelujen tuottamiseen valituilla asiantuntijoilla on korkea koulutus- ja osaamistaso sekä vahva kokemus alalta. Tämä takaa yrityksille laadukkaat palvelut koko Suomessa. Palvelut tilataan sähköisesti joko Oma Yrityssuomi.fi –palvelun, ELY-keskusten verkkosivujen tai palveluiden oman verkkosivun kautta.

Analyysi-palvelu on suunniteltu nopeaksi ja joustavaksi, yrityksen liiketoiminnan eri osa-alueiden tarkasteluksi, joka tuottaa pk-yritykselle selkeän ja tavoitteellisen kehittämissuunnitelman. Palvelu kestää pääsääntöisesti yhden päivän.

Konsultoinnissa on kuusi teemaa: kasvu, uudistaminen, tuottavuus ja talous, markkinointi ja asiakkuudet, johtaminen ja henkilöstö sekä innovaatioiden kaupallistaminen. Palvelussa korostuu strateginen näkökulma ja yritysasiakkaan tarpeet. Konsultointi kestää minimissään kaksi päivää ja perustuu toteuttamissuunnitelmaan. Ennen konsultoinnin myöntämistä selvitetään yritysasiakkaan tarve. Palvelun toteuttamiseen valittu asiantuntija laatii yritykselle konsultoinnista raportin, johon kirjataan suositeltavat jatkotoimenpiteet.

Pk-yritysten avainhenkilöille tarkoitettuja koulutusohjelmia on kolme. Koulutuksissa kehitetään kasvuun johtamista, markkinoinnin ja asiakkuuksien sekä talouden ja tuottavuuden johtamista. Tarkennetut sisällöt suunnitellaan ja kilpailutetaan aluekohtaisesti siten, että ELY-keskukset pystyvät kohdentamaan koulutuksia asiakkaidensa tarpeisiin.

Tee kehittämiskartoitus verkossa

Palveluille on avattu oma verkkosivusto: www.yritystenkehittamispalvelut.fi   Verkkopalvelussa yritys voi tehdä itse kehittämiskartoituksen, josta saadaan hyvä kuva yrityksen lähtötilanteesta. Tämän jälkeen ELY-keskuksen asiantuntijat auttavat löytämään yrityksen kehittämiskohteet ja hyödyntämään tehokkaasti julkisia yrityspalveluja. Tavoitteena on sujuva, nopea ja kokonaisvaltainen prosessi.

Lisätietoja:

Asiantuntija Tiina Väärä, puh. 0400 221840, tiina.vaara(at)ely-keskus.fi

Kehityspäällikkö Pekka Sillanpää, puh. 040 8208068, pekka.sillanpaa(at)ely-keskus.fi


Regional information