Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Finansieringsrådgivning för små och medelstora företag – rådfråga en sakkunnig

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller med att gå ut på den internationella marknaden?

Med understödet för utvecklande av företag stöder vi företagets helhetsbetonade utveckling och skapar bättre förutsättningar för affärsverksamheten. Understöd kan beviljas för utvecklingsåtgärder och investeringar åt små och medelstora företag som inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. Finansieringen är beroende på prövning.

Sakkunniga på den riksomfattande finansieringsrådgivningstjänsten för små och medelstora företag ger råd till små och medelstora företag samt företagstjänsternas samarbetspartners gällande NTM-centralernas

  • utvecklingsbidrag för företag,
  • utvecklingstjänster för företag och
  • frågor som gäller företagsfinansiering på landsbygden.

I rådgivningstjänsten kan du fråga bland annat om följande:

  • pågående finansieringsansökningar för små och medelstora företag och förutsättningarna för dem
  • allokeringen av finansieringen i olika områden och om de områdesspecifika finansieringsriktlinjerna
  • elektronisk ärendehantering och ansökningsprocessen
  • handläggningstider, begäran om komplettering och ändringsansökningar
  • utbetalning
  • NTM-centralens övriga företagstjänster.

Dessutom hänvisar tjänsten dig vid behov till Business Finlands, Finnveras, AN-byråns, utrikesministeriets och regionala företagstjänsteleverantörers tjänster.

Ring 0295 024 600 och fråga en sakkunnig om råd!

Understöd för utvecklande av företag