Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pitkäniemessä korjataan eritasoliittymän kuivatusjärjestelmää (Pirkanmaan ELY-keskus)

Nokian Pitkäniemessä, valtatie 3 ja 12 eritasoliittymäalueella, uusitaan nykyisiä huleveden kuivatusjärjestelmiä. Alueelle rakennetaan uusia hulevesilinjoja ja hulevesien johtamisrakenteita. Pyhäjärven rannan puoleisella osalla uusitaan ja korotetaan kevyen liikenteen väylää niillä osuuksilla, joilla kuivatusjärjestelmiä uusitaan.

Kuivatusjärjestelmän uusimisen yhteydessä joudutaan eritasoliittymän nopeusrajoituksia alentamaan. Lisäksi ramppiliikennettä joudutaan hetkellisesti myös pysäyttämään. Pysäytykset tehdään hiljaisen liikenteen aikana. Korjaustyöt vaikuttavat väliaikaisesti myös Pyhäjärven rannassa kulkevan kevyen liikenteen kulkuun. Työmaaliikenteestäkin voi olla väliaikaista häiriötä muulle liikenteelle.
 
Uusimistyöt valmistuvat syksyn 2015 aikana.

Lisätietoja:

  •  Pirkanmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Heikki Koski, p. 0295 036 251
  • JJ Kaivin ja Kallio
    -    Ari Nuutila, p. 040 7680 415
    -    Mauri Erholtz, p. 0400 727 000

Regional information