Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pitkäaikaistyöttömiä kolmannes enemmän kuin vuosi sitten (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuntien alueella oli syyskuun lopussa työttömiä työnhakijoita henkilökohtaisesti lomautetut mukaan lukien 71 091. Vuosi sitten syyskuun lopussa työttömänä oli 56 548 henkilöä. Vuoden aikana työttömien määrä lisääntyi 14 543 henkilöllä eli 25,7 %. Edelliseen kuukauteen verrattuna työttömien määrä vähentyi 2 147 henkilöllä. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuun lopussa 17 957, mikä on 4 497 henkilöä (33,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Syyskuun aikana Uudenmaan ELY-keskuksen alueella oli 12 639 uutta avointa työpaikkaa. Tämä on 1 072 paikkaa vähemmän kuin vuoden 2012 syyskuussa. Kuun lopussa oli avoinna 9 261 työpaikkaa, mikä on 1 319 paikkaa (12,5 %) vähemmän kuin vuoden 2012 syyskuun lopussa. Eniten avoimia paikkoja kuukauden lopussa oli kaupallisessa työssä (2 373), palvelutyössä (1 728) ja terveydenhuolto ja sosiaalialalla (1 505).
Seuraavassa kuviossa on esitetty työttömien ja avoimien työpaikkojen määrän kehitys kuukausittain vuosina 2010–2013 Uudenmaan ELY-keskuksen alueella.

Työllisyyskatsaus on luettavissa täältä.

 


Regional information