Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pisavaaran kalankasvatuslammen ennallistaminen (Lappi)

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ennallistaa Rovaniemellä Pisavaaran luonnonpuistossa sijaitsevan kalankasvatuslammen kesällä 2017. Työ toteutetaan yhteistyössä alueen haltijan Metsähallituksen kanssa. Pisavaaran luonnonpuisto on yksi Suomen vanhimmista luonnonpuistoista. Puistossa liikkuminen on luvanvaraista.

Pisavaaran luonnonpuistosta alkava Sorvajoki on padottu puiston kohdalla 1930- ja - 40-lukujen vaihteessa. Lapin läänin Maatalouskeskus aloitti tekolammessa kalankasvatuksen vuonna 1957. Kalakasvatuslaitos on saneerattu nykymuotoonsa vuonna 1989. Kalankasvatustoiminta päättyi vuona 2008, ja viimeisin toimija oli Pro Agria Lappi. Toiminta on aikanaan aloitettu maa- ja metsätalousministeriön aloitteesta hoitamaan pääasiassa Kemijoen kalataloudellisia velvoitteita.


Hankkeen tarkoituksena on luonnonpuiston luonnontilan palautus, kun tarpeettomat ja luonnonpuistoon kuulumattomat rakenteet poistetaan. Kalankasvatusta varten tehdyt rakenteet puretaan, nykyinen pato korvataan ylivirtauspadolla, alapuolinen uoma rakennetaan kalannousun mahdollistavaksi ja alue muotoillaan maisemaan sopivaksi. Työstä ei arvioida aiheutuvan muuta kuin lyhytaikaista veden samentumista Sorvajoessa työalueen alapuolisella osuudella. ELY- keskus tarkkailee työnaikaista samentumista ottamalla vesinäytteitä mahdollisella samentumisalueella.


Töiden valmistuttua Lapin ELY- keskus luovuttaa hankkeen Metsähallitukselle, joka vastaa valmiiden rakenteiden hoidosta ja kunnossapidosta.


Työ toteutetaan kokonaisurakalla, johon urakoitsija valitaan kilpailutuksen perusteella. Alustavan aikataulun mukaan työt aloitetaan viikolla 28, ja ne valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

 

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh 0295 037 391


Metsähallitus
Aluepäällikkö Päivi Paalamo, puh. 0400 193 781


Regional information