Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pirkanmaan ympäristöpalkinto 2013 Sanna Markkaselle (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on myöntänyt vuoden 2013 Pirkanmaan ympäristöpalkinnon Sanna Markkaselle.

Sanna Markkanen kuuluu ympäristöviranomaisen tehtävissään ympäristöviranhaltioiden kärkikaartiin.  Virkatyönsä lisäksi Sanna Markkanen on tehnyt aktiivisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyötä Pohjois-Pirkanmaan paikallisten järjestöjen ja kuntasektorin kanssa vesistö- ja virtavesikunnostusten sekä hyvän vesihuollon ja jätehuollon toteuttamisen puolesta.

Sanna Markkanen sai laajalla rintamalla kannatusta ympäristöpalkinnon saajaksi. Hänen kaksitoista vuotta kestänyt virkasuhde Virtain kaupungin palveluksessa päättyi syksyllä, kun Markkanen siirtyi Tampereen kaupungin ympäristösuojeluyksikön palvelukseen.

Kunniamaininnat Jouko Oksjoelle ja Reijo Oravaiselle

Tämä vuonna palkintoraati päätti jakaa ympäristöpalkinnon lisäksi myös kunniamaininnat pitkään Pirkanmaan vesiensuojelutyössä Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:ssä olleille insinööri Jouko Oksjoelle ja limnologi Reijo Oravaiselle. Sekä Oksjoki että Oravainen ovat olleet osaltaan pioneereja ympäristötiedon jakamisessa sekä sen hyödyntämisessä vesiensuojelun hyväksi. 

Molemmat ovat lähiaikoina jääneet eläkkeelle vakituisista töistään, mutta ovat yhä tarvittaessa mukana vaativissa asiantuntijatehtävissä ammentaen syvällisestä asiantuntemuksestaan ratkaisuja ympäristöongelmiin.

Jouko Oksjoki on ollut enemmän kuin velvoitetarkkailuun erikoistunut konsultti. Oksjoen ansioiksi luettakoon erityisesti jäteveden puhdistamoiden hoidon ohjauksen kehittäminen, minkä myötä puhdistusprosessit on saatu tehokkaampaan käyttöön. Tämän työn ansioista monen Pirkanmaan jätevedenpuhdistamon puhdistustehoa on saatu nostettua vaatimukset täyttäviksi, ja puhdistamoiden vesistövaikutuksia on saatu vähennettyä huomattavasti.

Reijo Oravainen on tehnyt myös paljon työtä ympäristön hyväksi varsinaisen toimenkuvansa lisäksi. Oravainen on tullut tunnetuksi vaativasta vedenlaatuaineistojen tulkintaan liittyvästä oppaastaan sekä hyvistä alueellisista vesientilakatsauksista. Oravainen on lisäksi tunnettu ongelmien ytimet löytävistä raporteista, lausunnoista ja esitelmistä. Oravainen on lisäksi toiminut valtakunnallisena asiantuntijana muun muassa typpikysymyksissä.

Kuvassa Reijo Oravainen ja Sanna Markkanen. Jouko Oksjoki ei valitettavasti päässyt paikalle vastaanottamaan kunniamainintaa.

Ympäristöpalkinto on jaettu Pirkanmaalla vuodesta 1987 lähtien

Pirkanmaan ympäristöpalkinto on jaettu vuodesta 1987 lähtien. Pirkanmaan ELY-keskus jakoi Pirkanmaan ympäristöpalkinnon ensimmäistä kertaa vuonna 2010. Vuosina 1998–2009 palkinnon myönsi Pirkanmaan ympäristökeskus. Sitä ennen palkinnon luovutti Hämeen ympäristökeskus vuosina 1994–1997 ja Hämeen lääninhallituksen ympäristönsuojeluosasto vuosina 1987–1993. Viime vuonna ympäristöpalkinto myönnettiin Hämeen Kirjapaino Oy:lle pitkäaikaisesta ympäristövastuullisesta yritystoiminnasta ja ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoamisesta myös muille yrityksille.

Pirkanmaan ympäristöpalkinnon saajan valitsi raati, johon kuului yksikön päällikkö Hannu Wirola, tutkimusprofessori Tom Frisk, ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen, EU-koordinaattori Tuula Isosuo, energia-asiantuntija Tenho Leinonen, ylitarkastaja Sirpa Lindroos ja ylitarkastaja Auli Suvanto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus

  • Ylitarkastaja Sirpa Lindroos, puh. 0295 027 869
  • Yksikön päällikkö Hannu Wirola, puh. 0295 036 398

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]


Regional information