Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö alkanut (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyö on alkanut. Suunnitelman päivittäminen käynnistyi kunnille suunnatussa seminaarissa 31.1.2013, jossa yhteisesti todettiin nykyisen, vuonna 2006 valmistuneen suunnitelman päivitystarve.

Kehittämissuunnitelman päivitystyöstä vastaava Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY- keskus) ja Pirkanmaan liitto. Pirkanmaan kunnille on lähetetty lausuntopyynnöt, jossa kuntia pyydetään ilmaisemaan kantansa tärkeimmistä vesihuollon kehittämistarpeista, jotka kunnat haluavat otettavan huomioon kehittämissuunnitelman päivitystyössä. Lausunnot on pyydetty antamaan 30.4.2013 mennessä.

Tähtäin vuoteen 2040

Vesihuollon kehittämissuunnitelman päivitystyön tähtäin on vuodessa 2040, ja osaltaan sen tarkoituksena on tuottaa aineistoa uuden maakuntakaavan valmistelua varten, joka sekin ulottuu vuoteen 2040. Kehittämissuunnitelma on vesihuollon mukainen viranomaisten ja kuntien yhdessä laatima yleissuunnitelma, jossa luodaan periaatteet vesihuollon ylikunnallisille kehittämistoimille. Suunnitelma ohjaa ja edistää Pirkanmaan vesihuollon seutuyhteistyötä.  Siinä linjataan mm. miten Pirkanmaalla tulevaisuudessa turvataan väestön talousveden saanti sekä miten jätevedet käsitellään.

Aineistoon voi tutustua verkossa

Alla olevista linkeistä voi tutustua vuonna 2006 valmistuneeseen Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, kunnille lähetettyyn lausuntopyyntöön sekä 31.1.2013 pidetyn seminaarin taustamateriaaliin.

Lisätietoja:   

  • Pirkanmaan ELY-keskus, vesihuoltoinsinööri Kaija Joensuu,
    puh.
    0295 036 337
  • Pirkanmaan liitto, maakuntainsinööri Satu Appelqvist, puhelin (03) 248 1234

Regional information