Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pirkanmaalla työttömyyden kehitys jatkaa laskusuunnassa

Vuoden 2015 ensimmäisten viiden kuukauden aikana työttömien työnhakijoiden määrä on ollut laskevassa suunnassa. Haasteita on kuitenkin paljon; pitkäaikaistyöttömyys, rakennetyöttömyys sekä miesten suhteellisen suuri osuus työttömissä työnhakijoissa. Positiivinen seikka on avoimien työpaikkojen määrä, joka on säilynyt samalla tasolla tammikuu-toukokuun aikana vuonna 2015 kuin oli ollut vuoden 2014 vastaavana aikana. Vuositasolla verrattuna vastaavaan kuukauteen avoimien työpaikkojen määrä laski noin 300 työpaikalla. TE-toimiston palveluasiakkaana on edelleen noin 50 000 henkilöä eli 20 prosenttia työvoimasta. Toukokuun 2015 lopussa Pirkanmaan TE-toimistossa oli 34 400 työtöntä työnhakijaa lomautetut työnhakijat mukaan lukien. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi lähes 2 100:lla. Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla toukokuun lopussa koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,1 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 12,5 prosenttia. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli edelleen kasvusuunnassa vuositasolla verrattuna, muutos oli noin 6 prosenttia. Suhteellinen osuus on kuitenkin huomattavasti alemmalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin, jossa nousua oli noin 9,0 prosenttia. Ensimmäisten viiden kuukauden aikana 2015 työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi yli 8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. ELY-keskuksittain tarkasteltuna työttömien työnhakijoiden määrä nousi kaikissa ELY-keskuksissa.

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 (pdf)

 


Regional information