Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Työllisyystilanne; Muutos parempaan on tapahtunut

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2017 tammikuussa huomattavasti matalampi kuin vuoden 2016 tammikuussa. Avoimien työpaikkojen vaikutus on alkanut näkymään työttömyyden kehityksessä. Kevään 2017 tilanteen kehittymiseltä suotuisaan suuntaan odotetaan paljon.  Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli tammikuussa 2017 35 539 henkilöä, laskua vuositasolla 3 230 henkilöä, eli lähes kymmenen prosenttia. Työttömyysaste oli 14,6 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 13,0 prosenttia. Kahdessakymmenessäyhdessä Pirkanmaan kunnassa työttömien työnhakijoiden määrä laski tai säilyi entisellä tasolla vuoden 2017 tammikuussa verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan.  Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste samoin työttömien miesten työllisyyskehitys, jossa onneksi näkyy valonpilkahduksia. Uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ei ole hidastunut. Rekrytointiongelmat ovat hieman vähentyneet. Rakennus-,korjaus ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä työttömyys oli vähentynyt paljon. Tämä kuvaa tilannetta jossa teollisuuden ja rakentamisen selkeä kasvu on alkanut. Yleisesti ottaen avoimien työpaikkojen määrän kasvu kyllä kertoo talouden alkavan kohentua vähitellen.

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pirkanmaa.aspx

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, tammikuu 2017 (pdf)
 

 


Regional information