Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työttömyystilanteen osalta ei suuria muutoksia

 

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä on vuoden 2016 maaliskuussa hieman korkeampi kuin oli vuoden 2015 maaliskuussa. Lukujen valossa työttömien työnhakijoiden määrän laskeva muutos ei ole kuitenkaan toteutunut odotetusti. Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli maaliskuussa 2016 37 430 henkilöä, kasvua vuositasolla 1 028 henkilöä, eli 2,8 prosenttia. Työttömyysaste oli 15,4 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 13,3 prosenttia. Valtaosassa kunnista työttömien työnhakijoiden määrä laski vuoden 2016 maaliskuussa verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan. Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste samoin työttömien miesten työllisyyskehitys. Tällä hetkellä vallitsee kysyntälama tai sitten on kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla.
 

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, maaliskuu 2016 (Pirkanmaan ELY-keskus) pdf
 


Regional information