Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Työllisyystilanne; työttömiä selvästi vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli vuoden 2016 joulukuussa huomattavasti matalampi kuin vuoden 2015 joulukuussa. Tämä tilanne ennakoitiin jo alkusyksyn aikana. Lukujen valossa työttömien työnhakijoiden määrän aleneva muutos ei ole kuitenkaan vielä toteutunut odotusten mukaisessa mittakaavassa. Kevään 2017 tilanteen kehittymiseltä suotuisaan suuntaan odotetaan paljon.  Työttömiä työnhakijoita Pirkanmaalla oli joulukuussa 2016 38 077 henkilöä, laskua vuositasolla 1 780 henkilöä, eli 4,5 prosenttia. Työttömyysaste oli 15,6 prosenttia. Vastaavasti koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 13,6 prosenttia. Yhdeksässätoista Pirkanmaan kunnassa työttömien työnhakijoiden määrä laski tai säilyi entisellä tasolla vuoden 2016 joulukuussa verrattuna vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan.  Rakennetyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat edelleen haaste samoin työttömien miesten työllisyyskehitys, jossa onneksi näkyy valonpilkahduksia. Uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ei ole hidastunut, vaikka työttömien työnhakijoiden määrä on edelleen korkea. Tilannetta kuvaa parhaiten kohtaanto-ongelma, vaikka muitakin syitä on tilanteeseen ja sen muuttumattomuuteen. Rekrytointiongelmat ovat hieman vähentyneet. Rakennus-,korjaus ja valmistustyössä sekä prosessi- ja kuljetustyössä työttömyys oli vähentynyt.

Työllisyystilanne ei siis ole kohentunut riittävästi, vaikka uusia avoimia työpaikkoja oli vuoden 2016 aikana keskimäärin enemmän kuin kertaakaan 2010-luvulla vastaavana ajankohtana. Avoimien työpaikkojen määrän kasvu kyllä kertoo talouden alkavan kohentua vähitellen.

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, joulukuu 2016 (pdf)

http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/pirkanmaa.aspx

 

 


Regional information