Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pirkanmaan työttömyys samalla tasolla kuin elokuussa 1997

Työttömyys oli kasvanut vuositasolla. Pirkanmaalla oli elokuussa 36 221 työtöntä työnhakijaa, joista lomautettuina 2 736 henkilöä. Työllisyystilanne oli Pirkanmaalla elokuun lopussa koko maata heikompi. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 14,9 prosenttia ja koko maassa keskimäärin 13,2 prosenttia. Pirkanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä oli edelleen kasvusuunnassa vuositasolla verrattuna, muutos oli noin 7 prosenttia. Suhteellinen osuus on kuitenkin huomattavasti alemmalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin, jossa nousua oli noin 9 prosenttia. Pirkanmaan tilanne ei kuitenkaan ole parantunut, vaan suhteellinen muutos johtuu muun maan tilanteen heikentymisestä. Kaikkiaan palveluasiakkaina on ollut 54 000 henkilöä eli 22 % työvoimasta. Avoimien työpaikkojen määrä oli kuitenkin kasvanut edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvua oli 6,5 prosenttia eli 157 avointa työpaikkaa. Elokuussa 2015 avoinna oli 2 566 kpl työpaikkoja. Avoimia työpaikkoja oli keskimäärin vuoden 2015 tammikuu-elokuun aikana 9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana aikana. Työpaikkoja on tarjolla enemmän kuin viimeisen 3 vuoden aikana on keskimäärin ollut tammikuu-elokuun aikana.

Pirkanmaan työllisyyskatsaus, elokuu 2015 (pdf)


Regional information