Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Pirkanmaan LUMO-ohjelmaan pohjautuvan toimenpidesuunnitelman valmistelu on alkanut!

 

LUMO-ohjelma tavoittelee positiivista muutosta Pirkanmaan luonnon monimuotoisuudessa

Pirkanmaan LUMO-ohjelma 2022–2030 eli Suomen ensimmäinen maakunnallinen luonnon monimuotoisuuteen keskittyvä ohjelma valmistui kesäkuussa 2022. Ohjelman tarkoituksena on ennen kaikkea pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen maakunnassa ja käynnistää muutos kohti monimuotoisuuden vahvistumista.

Ohjelman kautta kohti käytännön toimenpiteitä

LUMO-ohjelman tavoitteet liittyvät luontokasvatukseen, luontotietoon, luonnonsuojeluun ja -hoitoon, viestintään, tutkimukseen ja koulutukseen sekä uudenlaisten toimintamallien luomiseen. Näiden tavoitteiden pohjalta luodaan syksyn kuluessa toimenpidesuunnitelma, johon haetaan nyt kiinnostuneita toimijoita ja ideoita. Vastaamalla kyselyyn voit olla konkreettisella tavalla mukana edistämässä Pirkanmaan luonnon monimuotoisuutta lähivuosina! Valmis idea toimenpiteestä ei ole välttämätön vaan tärkeintä on halu sitoutua ohjelman edistämiseen ja monimuotoisuuden turvaamiseen myös tuleville sukupolville.

Ilman monimuotoisuutta ei ole luontoa

Suomen luonnon päivää vietetään lauantaina 27.8. Tarkoitus on iloita luonnosta ja arvostaa sen tuomia hyvinvointivaikutuksia. Pirkanmaan LUMO-ohjelman näkökulmasta luonnon arvoa esiin nostava päivä on mahtava tapa muistuttaa mieliimme monimuotoisuus, jolla on suora yhteys tarvitsemiimme ekosysteemipalveluihin, vaikka toki luontoa voisi juhlistaa jokaisena päivänä. Ohjelman ohella jokainen pirkanmaalainen voi omalla toiminnallaan edistää monimuotoisuuden säilymistä. Meitä kaikkia koskevat arkiset asiat kuten kulutustottumukset ovat mahdollisuuksia vaikuttaa luonnonvarojen käyttöön ja sitä kautta suoraan luonnon monimuotoisuuteen.

Lue lisää: Pirkanmaan LUMO-ohjelma (ely-keskus.fi)