Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelysuositukset ovat valmistuneet (Pirkanmaa)

Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittämishankkeessa (PIRSKE vuosina 2015-2016) päivitettiin Näsijärvelle, Vanajavedelle, Pyhäjärvelle ja Rauta-Kulovedelle suositukset säännöstelyn toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Lisäksi laadittiin Kyrösjärvelle, Kirkkojärvelle ja Mahnalanselälle aivan uudet säännöstelysuositukset.

Säännöstelysuosituksia on laadittu yhteistyössä vesistöjen ja säännöstelyjen parissa toimivien tahojen kanssa niin, että eri intressitahojen tavoitteet tulevat mahdollisimman hyvin yhteen sovitetuiksi. Suosituksilla pyritään vähentämään säännöstelystä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia vesien tilaan ja käyttöön. Säännöstelysuositukset vuodesta 2017 alkaen löytyvät www.ymparisto.fi-palvelusta.


Regional information