Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pirkanmaan järvi-illoissa kannustetaan toimiin vesien puolesta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus järjestää kaikille vesistöjen käyttäjille ja vesistä kiinnostuneille kolme järvi-iltaa, joissa esitellään laajasti järviin ja niiden valuma-alueisiin liittyviä teemoja. Kaikille avoimissa illoissa on tarjolla tietoa muun muassa vesien tilasta, järvien ja virtavesien kunnostusmenetelmistä, hankerahoitusmahdollisuuksista ja vesistöjen säännöstelystä. Järvi-illoissa esiteltävät teemat on valittu järven ja alueen erityispiirteet huomioiden, ja jokaisessa tilaisuudessa on mukana myös paikallisia vesistökunnostusaktiiveja esittelemässä toteutettuja hankkeita.

Järvi-iltojen tavoitteena on jakaa ihmisille vesistötietoa sekä herättää keskustelua vesistöä eri tavoin käyttävien tahojen kesken.

- Tilaisuudet alkavat posterinäyttelyllä ja kyselyklinikalla, jossa voi keskustella vesialan asiantuntijoiden sekä paikallisten toimijoiden kanssa, projektisuunnittelija Johanna Lantto toteaa. -Kannattaa hyödyntää tämä mahdollisuus päästä kysymään asiantuntijoilta itseä askarruttavia asioita, Lantto kannustaa. 

Pirkanmaan pintavesien tila on parantunut viimeisten vuosikymmenten aikana pistekuormituksen pienentyessä. Suurin osa Pirkanmaan järvistä on hyvässä tilassa. Pyhäjärven, Vanajaveden ja Ikaalisten reitin alueen järvien vedenlaatu on kuitenkin vielä muuta Pirkanmaata huonompi. Lisäksi Pirkanmaalla on monia pienempiä järviä tai lahtialueita, joita ravinnekuormitus rehevöittää. Vesistökunnostuksille ei ole määritelty lakisääteistä toteuttajaa, joten on tärkeää, että vesistöalueiden kaikki intressitahot sitoutuvat vesienhoidon toteutukseen. Usein kunnostushankkeet sysää alkuun juuri paikallisten aktiivisuus.

Näsijärven valuma-alueella tehty kunnostuksia

Ensimmäisessä järvi-illassa 15.9. teemana on Näsijärvi ja sen valuma-alue. Näsijärven selkäalueella vedenlaatu on erinomainen, vaikka rantojen läheisyydessä vesi onkin hiukan rehevämpää. Järven valuma-alueella on kuitenkin järviä ja jokia, joissa on kunnostustarpeita. Alueella on tehty virtavesien kunnostushankkeita, joita esitellään Näsijärvi-illassa. Näillä kunnostuksilla pyritään parantamaan järvitaimenen elin- ja lisääntymismahdollisuuksia. Näsijärvi-illassa myös Vääräjärven kunnostushankkeen aktiivit esittelevät toimintaansa, ja tarjolla on lisäksi tietoa haja-asutuksen jätevesijärjestelmistä. Näsijärvi-iltaan ovat tervetulleita myös Muroleen kanavan yläpuolisen vesistöalueen virkistyskäyttäjät, kalastajat, ranta-asukkaat, rantatilan tai vesialueen omistajat tai vesistöä muuten käyttävät.

Näsijärvi on mukana Pirkanmaan säännöstelyjen kehittämishankkeessa. Hankkeessa tarkoituksena on parantaa säännöstelykäytäntöjä niin, että säännöstelyssä otetaan mahdollisimman hyvin huomioon vesistön eri käyttäjien tavoitteet. Ilmastonmuutostutkimuksista saadun tiedon perusteella pohditaan myös, olisiko Näsijärven säännöstelylupaa tarvetta muuttaa tulevaisuudessa.

Järvi-illat:

Näsijärvi-ilta ti 15.9.2015 klo 17−20
Ravintola Maisa, Polsontie 35, Terälahti

Vanajavesi- ja Pyhäjärvi-ilta to 24.9.2015 klo 17−20
Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski (Tarttila)

Kyrösjärvi-ilta ke 7.10.2015 klo 17−20
Oma tupa, Teinintie 4–6, Ikaalinen

Posterinäyttely, kyselyklinikka ja kahvitar­joilu klo 17−18. Mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa Tilaisuus klo 18–20. Järvi-illat ovat maksuttomia ja kaikille avoimia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua.

Lisätietoja:

Seuraa meitä Twitterissä:
www.twitter.com/pirvesi (Vesiasiat Pirkanmaalla)
www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)


Regional information