Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Pirkanmaalle 1916 uutta yritystä ja 2135 uutta työpaikkaa - miten? (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskuksen osittain rahoittaman Perusta-hankkeen toiminta loi Tampereen seudulle 1916 uutta yritystä ja oli mukana synnyttämässä 2135 uutta työpaikkaa. Tulokset kertovat yhteistyöllä tehdystä ja asiakastarpeisiin perustuneesta onnistuneesta hankkeesta.

Perusta-hankkeen tavoitteena oli uusien yritysten ja osuuskuntien hallittu synnyttäminen sekä pk-yritysten sukupolvenvaihdostilanteiden edistäminen käytännönläheisen ja laadukkaan yritysneuvonnan avulla. Tavoitteena oli myös tiivistää aloittavien yritysten neuvontapalveluja tuottavien tahojen yhteistyötä luoden edellytykset yhteiselle neuvontakonseptille Tampereen seutukunnalla.

Tavoitteeseen vastattiin toteuttamalla ja kehittämällä neuvontapalveluja yhteistyönä Perusta-hankkeen neljän toteuttajan kanssa. Toteuttajina olivat Tampereen Seudun Uusyrityskeskus, Tampereen Seudun Osuustoiminnan Kehittämiskeskus, Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan Yrityskummit. Hankekokonaisuuden hallinnoinnista vastasi Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy. Palveluita toteutettiin yhteisyössä myös valtakunnallisten ja paikallisten Yritys-Suomi-palveluita tuottavien tahojen kanssa.

Hankkeen aikana syntyi tiivis synergia samaan tavoitteeseen pyrkivien palvelujen välille. Nyt Tampereen seutukunnan toimijat tuntevat käytännössä toistensa palvelut sekä olemassa olevat muut palvelut.

Toiminnan vaikuttavuutta seurattiin sekä laadullisin että määrällisin mittarein. Muun muassa Tampereen Seudun Uusyrityskeskus ry:n Ensimetri-palvelun kaikki neuvontaa käyttäneet asiakkaat saivat viiden viikon kuluttua viimeisestä käynnistään palautekyselyn. Asiakastyytyväisyys vuonna 2013 oli 9.0 (asteikolla 4-10). Kokonaisuutena Perusta-hankkeeseen sijoitettu julkinen rahoitus oli kannattavaa. Ensimetri-neuvonnassa uuden perustetun yrityksen hinnaksi muodostui 514 euroa ja osuustoimintaneuvonnassa uuden työpaikan hinnaksi 417 euroa. Palveltuja asiakkaita koko hankeaikana (1.7.2011 – 28.2.2014) oli 6 543.

Tärkeä osa Perusta-hankkeen toimintaa on ollut neuvonnan lisäksi muut kehittämiseen tähtäävät toimet. Kehittämistyö on perustunut erilaisille kokeiluille, joista osa on osoittautunut toimiviksi. Yhtenä toimivana käytäntönä voi mainita yrityksen perustamisneuvonnan aloittamisen Minustako Yrittäjä -infolla, jossa asiakas saa perustietoa uuden yrityksen perustamisesta ja siihen liittyvistä seikoista. Infoja pidettiin hankkeen aikana yhteensä 38 kertaa ja niihin osallistui yli 860 henkilöä.

Hanketta rahoittivat Pirkanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston varoin sekä Tampereen kaupunkiseudun kunnat.

Lisätietoja antaa rakennerahastoasiantuntija Leena Tuunanen, puh. 0295 036 110, tai sähköpostilla [email protected].

 

 


Regional information