Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Pirkanmaalla uusia METSO-suojelualueita 435 hehtaaria (Pirkanmaa)

Pirkanmaalla maanomistajien esityksistä suojeltiin vuoden 2016 aikana 435 hehtaaria metsäalueita METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) rahoituksella. Ohjelman tavoitteena on ylläpitää metsäluonnon rikkautta ja tarjota samalla metsänomistajalle mahdollisuus suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

- Maanomistajien suojeluun tarjoamista alueista perustettiin viime vuonna 33 yksityismaan suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 341 ha. Valtio sai omistukseensa 7 kiinteistöä suojelutarkoituksiin, joiden yhteispinta-ala on noin 94 hehtaaria. Suojelukorvauksia Pirkanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2016 yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa, kertoo ylitarkastaja Auli Suvanto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vuonna 2016 toteutuneet kohteet sisälsivät METSO -elinympäristöistä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä 194 hehtaaria, lehtoja 28 hehtaaria, puustoisia soita 113 hehtaaria, pienvesien lähimetsiä 24 hehtaaria sekä lisäksi kalliometsiä ja jyrkänteitä ja vähissä määrin myös metsäluhtia ja tulvametsiä. Perustetut yksityiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat ympäri Pirkanmaata.

 

 

Eri-ikäistä lahopuuta suojelualueella Ylöjärvellä.

 

METSO-ohjelman piirissä Pirkanmaalla hieman yli 2600 hehtaaria maata

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon metsiensä hyödyntämiseen.  METSO-alueiksi soveltuvat esimerkiksi vanhat lahopuustoiset kangasmetsät, lehtometsät sekä luonnontilaiset suot. Suojeltavaksi tarjottavista metsistä tulisi löytyä esimerkiksi eri-ikäistä puustoa, suuria lehtipuita, lahopuita ja pökkelöitä. Lisäarvoa alueelle tuo suuri koko, monipuolisuus ja sijainti suojelualueen lähellä.

METSOa on toteutettu Pirkanmaalla vuodesta 2005 lähtien. Ohjelman puitteissa on perustettu 210 yksityistä suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2052 hehtaaria ja valtio on hankkinut omistukseensa noin 634 hehtaaria maata suojelutarkoitukseen. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

- METSO-ohjelman toteuttamiseen budjetoitu rahamäärä on vähentynyt huomattavasti, joten varsinkin pienialaisten kohteiden edellytetään olevan luonnonarvoiltaan hyviä. Suojeluun kaivataan erityisesti lisää vanhoja, runsaasti lahopuuta sisältäviä metsiä, lehtoja ja reheviä puustoisia soita. Lisäksi jo olemassa olevien suojelualueiden lähimetsät ovat monimuotoisuuden kannalta tärkeitä hieman vähäisimmilläkin suojeluarvoilla, Suvanto toteaa.

Mikäli omistat kohteen, jonka suojelulla voisit edistää luonnon monimuotoisuuden turvaamista, voi aluetta tarjota suojeltavaksi joko suoraan ELY-keskukseen tai sidosryhmien mm. metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuuden ja luonnonsuojelupiirin kautta.

Lisätietoja   

  • www.metsonpolku.fi
  • Ylitarkastaja Auli Suvanto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 388
  • Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 344

Regional information