Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Uppdateringen av trafiksäkerhetsplanerna i Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby har startat (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (ELY-centralen) har startat en uppdatering
av trafiksäkerhetsplanerna i samarbete med Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby
kommuner. I arbetet deltar också Trafikskyddet, polisen och konsulten Ramboll Finland Oy,
som utarbetar planen. I arbetet evalueras de tidigare trafiksäkerhetsplanerna och områdets
trafiksäkerhetssituation analyseras på basis av olycksstatistik. Analysen omfattar också hela
trafiksystemets tillstånd. Syftet med arbetet är utöver att förbättra trafiksäkerheten även att nå
trafikanterna och påverka deras attityder och trafikbeteende. Detta sker främst genom en effektivisering
av kommunernas trafiksäkerhetsarbete. Planerna blir färdiga under hösten 2014.

Kommuninvånarna kan delta i planeringen

Trafikanternas åsikter och erfarenheter utreds med hjälp av en omfattande enkät till invånarna.
Med hjälp av enkäten, som fungerar som en central informationskälla, insamlas information
om otrygga platser. Därtill utreds invånarnas nuvarande rese- och trafikbeteende, eventuella
hinder i trafiken och åsikter om otryggt eller problematiskt trafikbeteende. Ställen som
orsakar problem i trafiken och trafikbeteendet undersöks och lösningar presenteras i trafiksäkerhetsplanen.

Invånarenkäten är öppen 29.11 - 20.12.2013. Enkäten kan du besvara på ELY-centralens,
kommunernas och trafiksäkerhetsplanens webbplatser

Bland dem som svarat på enkäten utlottas en Jopo-cykel och två cykelhjälmar!

Tillägsuppgift:

  • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Kjell Lind, tfn 040 5383 509,Mikael Björses, tfn 040 167 6330
  • Staden Jakobstad, Harri Kotimäki, tfn 044 7851 750
  • Nykarleby stad, Peter Sjöblom, tfn 044 7219 013
  • Pedersöre kommun, Yvonne Liljedahl-Lund, tfn 050 5545 725
  • Konsulten som uppgör planen Ramboll Finland Oy, Hannakaisu Turunen, tfn 044 3261 797, Mikko Uljas, tfn 0400 665 719, Klas Hytönen, tfn 050 339 7572, Terhi Svenns, tfn 050 358 0733

Regional information