Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Ansökningstiden för miljötillstånd för små torvproduktionsområden förlängs (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Ändringen av miljöskyddslagen (327/2016) ger möjlighet att ansöka om miljötillstånd för torvproduktionsområden som är högst tio hektar ända till den 1 september 2020. Förlängningen av ansökningstiden gäller de torvproduktionsområden som är under 10 hektar och som har varit verksamma när den nuvarande miljöskyddslagen trädde i kraft den 1 september 2014. Från och med 1.9.2014 skall däremot alla nya torvproduktionsområden ha miljötillstånd innan verksamheten inleds.

Småskalig husbehovstäkt är fortfarande möjlig utan miljötillstånd om verksamheten inte utövas yrkesmässigt.

Miljöministeriet ger NTM-centralerna och regionförvaltningsverken anvisningar om uppföljning och tillsyn av eventuella miljökonsekvenser av små torvproduktionsområden.

Tillståndsavgifterna för miljötillstånd för torvproduktionsområden som är mindre än 10 hektar har sänkts i början av detta år. År 2016 är tillståndsavgiften för torvproduktionsområden som är mindre än 10 hektar 4340 euro, medan tillståndsavgiften för ett torvproduktionsområde mindre än 50 hektar var 8040 euro år 2015.

Mer information:

  • Överinspektör Heta Latvala, tfn 0295 027 860

Regional information