Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Små och medelstora företagens förväntningar steg, men det tar tid innan vi når normala förhållanden

Den ekonomiska verksamhetsmiljön för små och medelstora företag har börjat förstärka sig, vilket gör att förväntningarna har stigit en aning. Konjunkturförväntningarnas saldotal är nu +16, då det för ett år sedan bara var +5. Detta framgår av den färska sm-företagsbarometern som besvarades av ca 4 400 sm-företag. Förfrågningen utfördes av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

Hela 33 procent av företagen förväntar sig att konjunkturerna kommer att förbättras, medan den motsvarande andelen förra hösten bara 25 var procent. Förväntningarna har stigit i alla de viktigaste branscherna, men samtidigt har skillnaderna mellan branscherna ökat. Tillsvidare har företagen inget konkret bevis på att situationen skulle ha förbättrats, vilket betyder att förväntningarna riktas mer till slutet av året.

Sm-företagsbarometern publiceras två gånger i året. Den publiceras av Företagarna i Finland, Finnvera och Arbets- och näringsministeriet.

Läs mera:

 


Regional information