Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pielisen Karjalassa edistetään viisasta liikkumista ja liikenneturvallisuutta (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus, Lieksan ja Nurmeksen kaupungit sekä Juuan ja Valtimon kunnat ovat yhdessä käynnistäneet viisaan liikkumisen suunnitelman laatimisen Pielisen Karjalaan.  Hankkeen tavoitteena on edistää viisaita liikkumisvalintoja, parantaa liikenneturvallisuutta sekä luoda Pielisen Karjalan seudulle toimintaa ohjaava suunnitelma turvallisen ja viisaan liikkumisen edistämiseksi.

Suunnitelma tulee käsittelemään seudun liikkumista ja liikenneturvallisuutta perinteistä liikenneturvallisuussuunnitelmaa monipuolisemmin.

Viisaan liikkumisen kehittäminen

Viisaan liikkumisen edistämisellä tarkoitetaan tässä työssä liikkumisen painopisteen siirtämistä hen­kilöautoilusta vähemmän päästöjä aiheuttaviin kulkutapoihin, kuten joukkoliikenteeseen sekä kävelyyn ja pyöräilyyn. Myös auton käytön tehostaminen, auton järkevämpi ja tarkoituksenmukaisempi käyttö sekä autovalintoihin vaikuttaminen ovat osa viisaan liikkumisen edistämistä.                     

Hankkeessa laaditaan toimenpideohjelmat viisaan liikkumisen ja liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi. Tarkemmin käsitellään liikkumisen ohjauksen sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistä. Hankkeen tavoitteena on kehittää viisasta liikkumista laaja-alaisesti koko Pielisen Karjalan seudulla. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kuntien, yritysten ja eri yhteisöjen kanssa.

Liikenneympäristön parantaminen

Liikenneympäristön parantamiseksi haetaan toimenpiteitä, jotka parantavat infrastruktuuria siten, että se tukisi turvallista liikkumista. Toimenpiteiden suunnittelussa painotetaan pieniä ja helposti toteutettavia investointeja sekä viisasta ja turvallista liikkumista tukevia toimenpiteitä. Erityisesti kiinnitetään huomiota taajamien esteettömyyteen sekä koulujen ympäristöihin.

Kuntalaisilla mahdollisuus osallistua suunnitteluun

Kuntalaisille on avattu verkkokysely, jossa kartoitetaan heidän liikkumistottumuksiaan sekä mielipiteitä liikkumismahdollisuuksien kehittämiseen. Verkkokyselyn lopussa on karttaosuus, jossa kartalle voi merkitä ongelmakohteita sekä puuttuvia yhteyksiä. Kyselyyn voi vastata 14.9.–13.10.2015 välisenä aikana.

Linkki verkkokyselyyn: http://query.eharava.fi/1329

Kyselyyn voi vastata myös paperilla. Kysymyslomakkeet ovat saatavissa:

Juuka:

  • kirjasto, Poikolantie 6 F
  • kunnanvirasto Poikolantie 1
  • Ellinkulma, Väyryläntie 1 A 1

Lieksa:

  • asiakaspalvelupiste, Pielisentie 3

Nurmes:

  • Nurmes-talo, Kötsintie 2
  • Kyrölän palvelukeskus, Kallionkatu 1

Valtimo:

  • Kuntalaisten Talo, Kunnantie 1
  • kirjasto, Sepänkatu 6
  • Valtimotalo, Sepänkatu 9

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Lieksan ja Nurmeksen kaupungit sekä Juuan ja Valtimon kunnat. Suunnitelman laatii Ramboll Finland Oy.

Suunnittelutyö on käynnistynyt kesäkuussa 2015 ja suunnitelma valmistuu toukokuussa 2016.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus:
Esko Tolvanen
puh. 0295 026 769, esko.tolvanen(at)ely-keskus.fi

Juuan kunta:
Seppo Portimo
puh. 040 104 2603, seppo.portimo(at)juuka.fi

Lieksan kaupunki:
Ilkka Puumalainen
puh. 040 104 4745, ilkka.puumalainen(at)lieksa.fi

Nurmeksen kaupunki:
Kaisa Komsa-Partanen
puh. 040 104 5713, kaisa.komsa-partanen(at)nurmes.fi

Valtimon kunta:
Pasi Parkkinen
puh. 040 104 1301, pasi.parkkinen(at)valtimo.fi

Pielisen Karjalan joukkoliikennekoordinaattori:
Sonja Tynkkynen
puh. 050 349 6746, sonja.tynkkynen(at)lieksa.fi

Ramboll Finland Oy:
Pilvi Lesch
puh. 040 718 06 07, pilvi.lesch(at)ramboll.fi


Regional information