Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Perusväylänpidon lisärahoitus vauhdittaa tiehankkeiden toteutusta (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus käyttää v. 2017 tienpitoon noin 83 miljoonaa euroa. Maanteitä päällystetään Itä-Suomessa tulevana kesänä noin 400 km. Valtateiden päällysteiden kunto saadaan pidettyä kohtuullisen hyvänä, mutta muulla tieverkolla huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy. Siltojen ylläpitoon käytettävissä olevalla rahoituksella uusitaan tai peruskorjataan tänä vuonna 17 siltaa. Rahoituksen taso ei kuitenkaan riitä siltojen kunnon säilyttämiseen.

Tienpidon rahoitusnäkymät ja Itä-Suomen väylähankkeet

Pohjois-Savon ELY-keskuksen perusväylänpidon peruskehys on pysynyt viime vuotisella vajaan 68 milj. euron tasolla. Rahoitus käytetään pääosin tiestön päivittäisen kunnossapitoon ja ylläpitoon. ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä kuntien kanssa kolme pienehköä alueellista investointihanketta: vt 6 Asemankylän kevyen liikenteen järjestelyt Kontiolahdella, kt 73 Kevätniemen liittymän parantaminen Lieksassa sekä vt 27 liikennejärjestelyt Nivan liittymän kohdalla Kiuruvedellä. Kaikki edellä mainitut hankkeet valmistuvat vuoden 2017 aikana.

Liikenneväylien korjausvelkaohjelman rahoitusta kohdistetaan Itä-Suomen tiestön ylläpitoon v. 2017 noin 5,7 milj. euroa. Rahoitus käytetään pääasiassa kanta- ja seututeiden päällystämiseen (3 milj. €) sekä kelirikkoisten sorateiden korjaamiseen (2 milj. €). Korjausvelkarahoituksella toteutetaan myös tievalaistusten saneerauksia sekä laaditaan sillankorjaussuunnitelmat vuonna 2018 toteutettaville korjausvelkaohjelman siltakohteille. Korjausvelkaohjelmaan sisältyvän Jännevirran sillan rakennustyöt ovat käynnissä täydellä teholla ja hanke valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Väyläverkon kehittämishankkeista perusväylänpitoon siirrettävällä lisärahoituksella (ns. 364-ohjelma) käynnistyi tänä keväänä kaksi merkittävää ja pitkään odotettua hanketta. Kantatie 75:llä parannetaan Yaran liittymän turvallisuutta ja Joensuussa toteutuu Raatekankaan eritasoliittymän rakentaminen. Hankkeille osoitettiin tälle vuodelle yhteensä 9,8 milj. € rahoitus. Näillä näkymin 364-ohjelmaan sisältyvän Vekaransalmen sillan rakentaminen Sulkavalla käynnistyy vuoden vaihteen tietämillä.

Väyläverkon kehittämishankkeita on käynnissä Itä-Suomessa vt 5:llä Mikkelin kohdalla sekä vt 14:llä Savonlinnassa, missä Saimaan syväväylä siirtyy uusien siltojen valmistuttua Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen. Vt 5 Mikkeli–Juva -välin parantaminen käynnistyy syksyn aikana puuston poistolla ja varsinaiset rakennustyöt alkavat alkuvuodesta 2018.

Tienpidon rahoitus Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimialueella v. 2017

Valtateiden päällysteiden kunto pysyy kohtuullisen hyvänä

Itä-Suomen maanteitä päällystetään tulevana kesänä n. 400 km, josta noin 170 km kohdistuu vilkkaalle tieverkolle. Päällystämiseen ja tiemerkintöihin käytetään kokonaisuudessaan noin 23 milj. eur. Päällystystyöt ovat alkaneet viikolla 20 valtatie 5:llä Mikkelin ja Juvan välillä sekä valtatie 13:lla Kangasniemellä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen päällystysohjelman merkittävimmät kohteet maakunnittain ovat:

Pohjois-Savo:

  • Vt 5 Kuopio–Vuorela (11,2 km)
  • Vt 9 Suonenjoki–Kutunkylä (13,4 km)
  • Mt 563 Eskelinkoski–Peltosalmi (30,0 km)

Pohjois-Karjala:

  • Vt 6 Onkamo–Honkavaara (16,8 km)
  • Mt 515 Romppala–Rahkee (23,5 km)
  • Vt 6 Aronsalmi–Karhunpää (16,4 km)

Etelä-Savo:

  • Vt 5 Kuortti–Vihantasalmi  (19,5 km)
  • Vt 13 Hirvimäki–Kangasniemi (19,1 km)
  • Kt 62 Parkkila–Anttola (11,5 km)
  • Kt 62 Puumala–Huuhkaala (14,0 km)

Tiestön kunto pysyy vilkkaalla tieverkolla edellisen vuoden tasolla. Muulla tieverkolla, eli Itä-Suomen kanta-, seutu- ja yhdysteillä, huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy noin 40 km korjausvelkarahoituksesta huolimatta. ELY-keskuksen toimialueella on vuoden lopussa huonokuntoisia päällystettyjä maanteitä arviolta 1120 km, joka on noin 13 % päällystetystä tieverkosta.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen päällystysohjelma (karttalinkki)

Kohdeluettelo (pdf)

Siltojen korjauksilla poistetaan painorajoituksia

Itä-Suomen maantieverkolla on 2226 siltaa, joiden ylläpitoon Pohjois-Savon ELY-keskus käyttää v. 2017 noin 5 milj. eur. Rahoituksella uusitaan tai peruskorjataan yhteensä 17 siltaa. Pienempiä ylläpitokorjauksia tehdään määrärahojen puitteissa 10–15 sillalla. Merkittävimmät peruskorjauskohteet ovat valtatie 23:lla sijaitsevat Varkauden aseman ylikulkusilta ja Käpykankaan risteyssilta sekä Patalahden silta kantatie 77:llä.

Korjauksilla saadaan poistettua painorajoitus Jyrkänkosken sillalta Sonkajärvellä, Nurmaanjoen silta II:lta Mäntyharjulla sekä Pajusalmen sillalta Tuusniemellä. Vuoden lopussa ELY-keskuksen toimialueen maantiestöllä on edelleen 55 painorajoitettua siltaa, jotka rajoittavat elinkeinoelämän raskaita kuljetuksia.

Nykyinen rahoitustaso ei riitä maanteiden sillaston kunnon säilyttämiseen. Huonokuntoisten siltojen lukumäärään arvioidaan kasvavan Itä-Suomessa kuluvan vuoden aikana 5–7 kpl:lla, jolloin niitä on noin 95 kpl. Samoin sillaston vaurioituneisuus kasvaa niukan rahoituksen vuoksi.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen sillankorjausohjelma (karttalinkki)

 

Lisätietoja antavat johtaja Tommi Huttunen, p. 0295 026 655 , yksikön päällikkö Mirko Juppi, p. 0295 026 720 ja ylläpitovastaava Kimmo Tiikkainen, p. 0295 026 766.


Regional information