Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Perämereen laskevien vesistöjen kunnostukseen rahoitusta (Lapin ELY-keskus)

Suomalais-ruotsalainen yhteistyöhanke Perämereen laskevia vesistöjä – Menetelmien kehittäminen ja ekologinen kunnostaminen on saanut rahoituksen Euroopan Unionin aluekehitysrahaston INTERREG Pohjoinen -ohjelmasta ja Lapin Liitolta. 

Hankkeessa kunnostetaan mm. kalojen sekä muiden vesieliöstöjen elinympäristöjä tietyissä Perämereen laskevissa joissa. Suomessa elinympäristökunnostuksia tehdään Simojoella joen keski- ja alaosan virta-alueilla. Simojoella elinympäristökunnostusten pääpaino on lohen kutu- ja poikasalueiden lisäämisessä. Elinympäristökunnostusten lisäksi hankkeessa kartoitetaan mm. happamia sulfiittimaita sekä näiden ominaisuuksia Pohjois-Perämeren rannikkoalueella.

Hanke käynnistyi 1.7.2015 ja sen kesto on 3 vuotta. Hanketta hallinnoi Länsstyrelsen i Norrbottens Län. Muut hankepartnerit ovat Lapin ELY-keskus, Sveriges geologiska undersökning, Geologian tutkimuskeskus sekä Luonnonvarakeskus. Hankkeen budjetti on 2,1 miljoonaa euroa, josta suomalaisten partnerien osuus on 935 000 euroa.

Tällä hetkellä hankitaan asianosaisten suostumuksia suunnitelluille kunnostustöille. Tämän jälkeen hankesuunnitelma lähetetään Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon ympäristölupakäsittelyyn. Hankkeesta pidetään tiedotustilaisuuksia hankealueella kuluvan kesän aikana.

Lisätietoja hankkeesta antaa hankekoordinaattori Marko Kangas puh. 0295 037 349, marko.kangas(at)ely-keskus.fi

 


Regional information