Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Peltovalvonnat alkavat Keski-Suomen maatiloilla (Keski-Suomi)

Maatiloilla tehtävät valvonnat aloitetaan Keski-Suomessa juhannusviikolla.

Kokotilanvalvonnassa on tänä vuonna 147 tilaa. Kokotilanvalvonta sisältää peltovalvonnan lisäksi myös mm. täydentävien ehtojen valvontaa ja ympäristösopimusten valvontaa. Valvonnat suoritetaan Maaseutuviraston, Elintarviketurvallisuusviraston ja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston suorittamien valvontaotantojen ja ohjeiden mukaisesti. Valvonnat on saatava valmiiksi 15.11.2017 mennessä. Talvikaudella näiden tilojen valvonta jatkuu vielä ympäristökorvausten ja täydentävien ehtojen osalta lannoitus-, asiakirja- ja kasvipeitteisyysvalvontoina. Lisäksi ristiin tarkastuksin valvotaan sekä pinta-aloja että tukiehtoja.

Viljelijä voi valmistautua valvontaan ja jouduttaa sitä varmistamalla, että kaikki tarvittavat asiakirjat ovat saatavilla ja tiedot ovat ajan tasalla. Valvonnassa tarkastettavista asiakirjoista on listaus mavi.fi-sivustolla. Myöskin pellon omistajille kannattaa ilmoittaa valvonnasta, jotta tarkastajien liikkuminen pelloilla ja pihapiireissä ei aiheuta turhaa hämmennystä.

Peltovalvonnoista lähetetään valvonnan jälkeen tilalle yhteenveto, jossa on kerrottu lohkokohtaisesti mittaustulokset ja mahdolliset tilalla havaitut tukiehtopuutteet. Lopullinen tukikohtainen valvontatulos tulee loppumaksujen jälkeen lähetettävällä tukipäätöksellä.

Eläintukia valvotaan ympäri vuoden

Eläintukien valvonnat ovat alkaneet jo vuoden alussa. Keski-Suomessa eläintukivalvonnassa on tänä vuonna 120 tilaa. Nämä valvonnat sisältävät mm. eläinten merkinnän ja rekisteröinnin valvontaa.

Luomun tuotantoehtojen valvonta

Keski-Suomessa luomun tuotantoehtojen valvonta suoritetaan vuosittain kaikilla luomutiloilla, joita on 180. Näistä luomukotieläintiloja on 39. Elintarviketurvallisuusviraston ohjeistamia erilaisia kasvintarkastustehtäviä tehdään yhteensä noin 200 kappaletta.

Valvonnat on tehtävä ennen tukien maksamista

Viljelijätukien maksamisen ehtona on, että tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia valvotaan vuosittain. Keski-Suomessa oli viime 2876 tuen hakijaa, joista siis nyt valvotaan 147 tilaa (5,1 %). Maatiloilla tehtävien valvontojen lisäksi hakemukset tarkastetaan hallinnollisesti. Valvonnat on säädösten mukaan tehtävä ennen kuin tuet voidaan maksaa.

Viljelijät suhtautuvat myönteisesti maataloustukien valvontaan. Keski-Suomessa valvontojen kohteena olleet viljelijät antoivat viime vuonna valvonnalle kokonaisuutena kouluarvosanan 8,28 (koko maan keskiarvo oli 8,21).

Lisätietoja:
Valvontapäällikkö Marja Vesteri, p. 0295 024 611


Regional information