Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Åker, skog och sky.

Gipsbehandlingen av åkrar utvidgas till större områden längs kusten

Regeringen vill utvidga gipsbehandlingen av åkrar till större kustområden än för närvarande i enlighet med målen i Finlands program för hållbar tillväxt. Gipsbehandlingen inriktas på lämpliga åkerskiften i Bottenvikens, Bottenhavets, Skärgårdshavets och Finska vikens avrinningsområden.

Gipsbehandling av åkrar är en effektiv lösning inom den cirkulära ekonomin. Behandlingen minskar fosforbelastningen från jordbruket på Östersjön och främjar bevarandet av åkermarkens kolförråd. Effekten av gips har visats genom omfattande åkerförsök i Finland under de senaste tio åren.

Övergödningen av Finlands kustvatten är fortfarande den största enskilda utmaningen inom vattenskyddet, och det behövs effektiva och omfattande åtgärder för att bekämpa den. I programmet för effektiverat vattenskydd sprider man gips på åkrarna i Skärgårdshavets avrinningsområde i samarbete med jordbrukarna 2020–2023.

Finlands program för hållbar tillväxt finansieras med medel från EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument (Next Generation EU). Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland beviljar jordbrukare understöd för gips, som konkurrensutsätter anskaffningen och leveransen av gips till åkrarna. Gipsstödet beviljas genom jordbrukarens ansökan i form av en tjänst. De regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna ger jordbrukarna inom det egna verksamhetsområdet information om ansökningsomgången för gipsstöd våren 2022.

Läs mer:

Gipsbehandlingen av åkrar utvidgas till större områden längs kusten för att förbättra Östersjöns tillstånd, 5.11.2021 (ym.fi)