Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Arbetet vid Pargas-Nagu färjfästen inleds 2.5.2016 och ändringar i färjetrafiken (NTM-centralen i Egentliga Finland)

På Skärgårdsvägen (landsväg 180) vid färjfästena vid Lillmälö och Prostvik i Pargas stad genomförs ombyggnader och förbättringar under tiden 2.5–11.11.2016. De nya konstruktionerna ersätter de nuvarande landfästena som är i rätt dåligt skick vid färjfästena i Lillmälö och Prostvik. På grund av byggnadsarbetena blir färjetrafikens servicenivå lägre 2016 jämfört med tidigare år. Nedgången i servicenivån har beaktats i den publicerade färjtidtabellen. Under byggnadsarbetena kan det ske ändringar i gällande färjtidtabeller eller vissa turer kan ställas in. Nedgången i servicenivån samt eventuella andra ändringar orsakar stockningar i landsvägstrafiken. Dessutom sker det små ändringar i trafikarrangemangen under denna tid. Trafikverkets vägtrafikcentral informerar om trafikstörningar 24 h/dygn.

NTM-centralen i Egentliga Finland låter bygga om och förnya strandkonstruktionerna på vid färjfästena i Lillmälö och Prostvik. Projektet genomförs under perioden 2.5.2016–11.11.2016. Entreprenaden kommer också omfatta elektrifiering av färjfästena samt förnyelse av konstruktioner och fältarbeten, såsom invallning, asfaltering och vägmärkning. Entreprenadens huvudgenomförare är Terramare Oy.

På grund av byggnadsarbetena blir färjetrafikens servicenivå lägre jämfört med tidigare år. Som exempel minskar färjtrafikens turer under sommartidtabellens giltighetstid med cirka tjugo jämfört med tidigare somrar. Nedgången i servicenivån beror på att endast ett landfäste vid färjfästena kan användas under arbetena i stället för det normala två. På grund av detta kommer man att vara tvungen att hålla färjpersonalens pauser enligt arbetstidslagstiftningen vid Prostviks gamla färjfäste så att färjetrafiken kan fortsätta under pausen. På grund av transportturer tar pauserna längre tid än förut, eftersom de har tidigare hållits vid färjfästenas andra landfästen. Det lär uppstå fler stockningar i vägtrafiken än normalt. Nedgången i servicenivån har beaktats i den publicerade färjtidtabellen för 2016. Det kan dock bli förändringar i färjornas gällande tidtabeller och man kan bli tvungen att dra in turer. Därför ber vi dem som använder färjorna att förbereda sig på trafikstörningar och trafikstockningar under arbetets gång. Färjetrafiken sköts med 1-3 fartyg så effektivt som möjligt.

Väntefilerna vid färjfästena, trafikljusen och arrangemanget med förkörsrätter bibehålls under byggnadsarbetena. Endast andra landsfästen begränsas för trafiken. En del av Sternas och Falcos turer från Lillmälös färjfäste körs och färjan avlastas vid Prostviks gamla färjfäste. Ändringarna föranleds av att de lagstadgade pauserna hålls vid det gamla färjfästet. Färjorna lastas dock alltid vid Lillmälös och Prostviks egentliga färjfästen.

Följande turer från Lillmälö till Prostviks gamla färjfäste körs: 

Våren 18.4–31.5.2016 och hösten 1.9–30.10.2016

  • Falco mån–tors kl. 11.30 och 18.00
  • Falco fre kl. 11.30, 19.00 och 20.00
  • Falco lör kl. 11.30 och 16.30
  • Falco sön kl. 15.00 och 19.15
  • Sterna mån–sön kl. 13.15

Sommartidtabell 1.6–31.8.2016

  • Falco mån–sön kl. 11.30, 19.30 samt kl. 21.00 (utom fre kl. 21.30)
  • Sterna mån–sön kl. 13.15

Närmare information om arbetet med färjfästena och ändringarna i färjetrafiken 2017 finns på projektets webbplats.

YTTERLIGARE INFORMATION:

- NTM-centralen i Egentliga Finland, upphandlingsexpert för skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tfn 0295 022 791

- Terramare Oy: arbetschef Marko Saarelma, 040 511 8799


Regional information