Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Päivi Nuutinen Uudenmaan ELY-keskuksen L-vastuualueen johtajaksi

Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman on nimittänyt DI Päivi Nuutisen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajaksi 1.9.2020-31.8.2025.

Tällä hetkellä Nuutinen toimii Väyläviraston liikenneverkkojen suunnittelu -toimialan väylien suunnittelu -osaston johtajana.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtiohallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla Väylävirasto ja Traficom sekä ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja Ruokavirasto sekä opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö.

Väylävirasto vastaa alueellisten ELY-keskusten toimialaohjauksesta toimialallaan sekä tienpidon yhteensovittamisesta ELY-keskuksissa. Väyläviraston pääjohtaja nimittää liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajat.

Lue lisää:

https://vayla.fi/-/paivi-nuutinen-uudenmaan-ely-keskuksen-l-vastuualueen-johtajaksi (Väyläviraston tiedote 12.8.2020)