Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Päällystystyöt Keski-Suomessa kesällä 2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Keski-Suomen ELY-keskuksen kesän 2015 päällystystyöt alkavat maanantaina 29.6. valtatiellä 18 Saukkolantien ja Könkkölän liittymien välillä. Työt tehdään päiväaikaan. Heinäkuun puolivälissä päällystystöitä aloitetaan valtateillä 4 ja 13. Valtatiellä 4 päällystetään Viisarimäen ja Leivonmäen sekä Tammihaaran ja Angesselän välit. Valtatietä 13 päällystetään Karstulasta maakunnan rajalle asti. Työt jatkuvat muilla teillä myöhäiseen syksyyn saakka.

Äänekosken biotuotetehtaaseen liittyviä Liikenneviraston vetämiä alemman tieverkon kunnostustöitä on tehty seututiellä 627 Sahrajärven ja Kyynämöisen välillä, täälläkin alkavat päällystystyöt tällä viikolla. Maanrakennustöitä jatketaan seututiellä 633 Väätäiskylän ja Timpersuntin välillä.

Tänä kesänä Keski-Suomessa päällystetään n. 300 kilometriä, joka on yli kaksinkertainen määrä edellisiin vuosiin nähden. Tämän on mahdollistanut saadut lisämäärärahat.

Aiempi tiedote tietöistä
Lisätietoja Liikenneviraston karttasivuilta

Lisätietoja:

Ylläpitovastaava Eino-Matti Hakala, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 679
Työpäällikkö Juha Seppä, Lemminkäinen Infra Oy, p. 040 722 1799 (vt 4 ja 18 kohteet)
Työpäällikkö Mikko Mäkelä, Asfalttikallio Oy, p. 040 523 6937 ( vt 13 kohde)


Regional information