Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Beläggningsarbeten på Skärgårdsvägen vid Rävsundsbron (NTM-centralen i Egentliga Finland)

Onsdagen 16 september 2015 påbörjar beläggningsarbeten på landsvägen 180 vid Rävsundsbron på en strecka av ca 0,5 kilometer. Vägen är tvåfilig och trafikmängden i området är dagtid mycket stor varför arbetet utförs under kvällar och nätter mellan klockan 18 och 6 för att minimera olägenheter i trafiken. 

På grund av beläggningsarbeten gäller sänkt hastighet. Trafikanterna bör förbereda sig på mindre förseningar eller tillfälliga trafikstopp. Beläggningsarbeten kräver hänsyn och uppmärksamhet även från trafikanternas sida.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, underhållsingenjör Jukka Heikkilä, tfn 040 727 6061


Regional information