Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Oulun meriväylän syventämishankkeen YVA-menettely käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Oulun meriväylän syventämishankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman. YVA-ohjelma on nähtävillä 18.12.2015–5.2.2016 Oulun kaupungin ja Hailuodon kunnan ilmoitustauluilla ja pääkirjastoissa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/oulunmerivaylayva.

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään torstaina 14.1.2016 klo 18.00 Oulun kaupungin pääkirjaston Pakkalan salissa. Hankkeesta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Liikennevirasto), Oulun Sataman sekä YVA-konsultin (Pöyry Finland Oy) edustajat. Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Tarkasteltavana kaksi hankevaihtoehtoa

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta eri hankevaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan meriväylän linjauksen suhteen. Molemmissa vaihtoehdoissa on mukana Oulun sataman sisääntuloväylän sekä satama-altaiden syventäminen.

Vaihtoehdossa 1 (VE1) tarkastellaan nykyisen väylän syventämistä kulkusyvyyteen 12,0 m. Ruoppauskohteita on useita pitkin väylää.

Vaihtoehdossa 2 (VE2) tarkastellaan nykyisen väylän sataman puoleisen osan (15 km) ruoppausta kulkusyvyyteen 12,0 m sekä ulkomeren puolella kokonaan uuden väylän linjausta nykyisen väylän pohjoispuolella 55 km matkalla.

Nollavaihtoehtona (VE0) tarkastellaan väylän ruoppaamatta jättämistä.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 5.2.2016 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 Oulu, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 6.3.2016 mennessä.

Lisätietoja

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa Anne Laine, puh. 0295 038 363, [email protected], sekä hankkeesta Olli Holm, Liikennevirasto, puh. 0295 343 338, [email protected].
 


Regional information