Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Oulujoen vesistössä toteutettiin useita virkistyskäyttöä tukevia yhteistyöhankkeita (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Oulujoen vesistön moninaiskäytön puitesopimuksella, eli lyhyemmin OUMO–rahoituksella, toteutettiin kuluneen kesän ja syksyn aikana useita vesistön virkistyskäyttöä tukevia hankkeita. 

Rahoituksella tuettiin Kuhmon Jämäslahden venesataman rakentamista sekä Hyrynsalmella Vonkan alueen ja Ristijärvellä Pirtin rantaraitin kunnostamista. Sotkamossa rakennettiin Juurikkalahden tasoylikäytävä ja siihen liittyvä veneenlaskupaikka toteutetaan ensi kesänä. Vaalassa toteutettiin Nimisjärven alueen maisemoinnin ja parkkipaikan suunnittelutyö. Myös Muhoksen virkistyskalastushanke sekä Utajärven järvialtaiden vedenlaadun parannushankkeet on toteutettu osittain OUMO-rahoituksella. Näiden ja useiden muidenkin hankkeiden toteutusta jatketaan myös ensi vuonna.

"Vapaaehtoinen OUMO-toiminta on nähty Utajärvellä erittäin hyväksi yhteistyömuodoksi toteuttaa erilaisia toimenpiteitä Oulujoen moninaiskäytön edistämiseksi", kertoo Utajärven kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi.

Osa rahoituksesta käytetään vuosittain myös vaelluskalakantojen palauttamiseen tähtääviin hankkeisiin. Näitä olivat tänä vuonna pienpoikasten tuki-istutukset Oulujoen sivujokiin, Utosjoen vaelluspoikaspyynti, Montan kalojen kiinniottolaitteen suunnittelutyö ja lohien ylisiirrot lisääntymisalueilleen.

OUMO-rahoituksella on parannettu säännöstellyn vesistön ympäristöoloja jo vuodesta 1998 lähtien. Fortum on hankkeessa päärahoittaja. Muista osuuksista vastaavat vesistöalueen kunnat, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset, Oulun Energia Oy sekä vesistön muut voimayhtiöt.

Hankkeiden valinnassa perusteena ovat muun muassa niiden vaikuttavuus vaelluskalojen ympäristöolojen parantamisessa ja jokialueen virkistyskäytössä. Rahoitettavista hankkeista tulee koitua hyötyä mahdollisimman monen kunnan alueelle. Nykyinen puitesopimus on laadittu vuosille 2014–2017 ja hankkeita rahoitetaan sen mukaisesti vuosittain noin 350 000 euron arvosta. Tulevana vuonna 2016 toteutettavista hankkeista sovittiin alustavasti syyskuussa pidetyssä ohjausryhmän kokouksessa.

Lisätietoja:

Arto Lehto, johtava vesitalousasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus, p. 0295 038 367
Jari Pesonen, vesihuoltoinsinööri, Kainuun ELY-keskus, p. 0295 023 861
Marja Savolainen, vt. ympäristöpäällikkö, Fortum Hydro Power and Technology, Renewable Energy,  p. 0504532344
 


Regional information